Rabobank.be

 
 
 
 
 
 
Andere spaarrekeningen jongeren
Belfius Klassieke spaarrekening
Cph spaarboekje
Europabank Jongerenrekening
ING Oranje Boekje
ING Groen Boekje
KBC Groeispaarrekening
Rabo Junior Account
Rabo Gift Account
VDK Jovo spaarrekening
 
Baby's deposito's
Belfius baby spaarrekening
Europabank Jongerenrekening
KBC Groeispaarrekening
 

Spaarrekeningen
Spaarboekjes
Rentevoet spaarrekening
28 spaarbanken
Beste spaarrekening

Spaarrekening jongeren

Duurzaam sparen
Spaarrekening openen
Valstrikken
 
Spaargids
Nieuws
FAQ
Fiscaliteit
Beschermingsfonds
Rating
Bankrekeningen
Gratis zichtrekeningen
 

Rabo Gift Account

sparen
     


Deze Nederlandse bank werd in 1896 opgericht en is momenteel de grootste internetbank in België.

Rabo Gift Account
Rabobank.be stelt een originele spaarformule voor een derde voor waarover u zelf de controle houdt tot 4 weken voor de afloop van het contract! Als u voor een kind, een neefje of een andere persoon wil sparen, kiest u zelf het spaarritme, beheert u zelf de rekening en beslist u zelf wanneer de begunstigde over het geld kan beschikken. Ideaal om te voorkomen dat uw kind het geld meteen uitgeeft als het meerderjarig wordt.
Volledig gratis
Volledig beheer spaargeld
Gratis digipass
>> Hoe een spaarrekening openen bij Rabobank.be ?
0,01 %
0,10 %
Nam van de rekening Rabo Gift Account
Openen rekening >> Een gratis online Rabo Gift Account openen?
Net als bij de andere spaarformules van Rabobank.be moet u, als u geen nog geen klant bent, eerst een Rabo-spaarrekening openen die u ook een gratis Rabo-zichtrekening oplevert, vervolgens kan u de Rabo Gift Account openen.
Type rekening Gereglementeerde spaarrekening
Kosten van de spaarrekening Gratis opening, storting en afsluiting
Gekkoppelde zichtrekening aan spaarrekening Bij de opening van een spaarboekje krijgt u ook een online zichtrekening die nodig is om de spaarrekening te beheren. Dit alles is gratis, ook de digipass!
Eigenaardigheid * Het is onnodig van financiële instelling te veranderen, aangezien Rabobank.be een internetbank is en het dus aangewezen is nog een rekening te hebben bij een andere bank om geld af te halen. De Rabo-zichtrekening laat u toe uw spaarrekening(en) te beheren en overschrijvingen uit te voeren.
* u kan steeds tot 4 weken voor de vervaldatum de begunstigde wijzigen.
Minimum bedrag Geen minimum bedrag
Maximum bedrag Maximum 500.000 € om van dezelfde rentevoet te genieten
Rekeninguittreksels Enkel Online
Valutadatum Overschrijving : J + 0 , Afhaling : J + 0
Onder welke voorwaarden wordt de getrouwheidspremie uitgekeerd? De premie wordt uitgekeerd als de bedragen op de rekening bleven gedurende 12 opeenvolgende maanden. Die termijn begint de kalenderdag na de eerste storting. Deze premie is gegarandeerd gedurende de hele periode.
LIFO Voortijdig afhalen van geld betekent steeds dat een deel van de premie getrouwheidspremie verloren gaat. De wetgever bepaalde wel dat de berekening steeds in het voordeel van de klant moet gebeuren. Als u geld afhaalt, zal de bank dus het meest recent gestorte geld voor de opbouw van de premie in rekening brengen.
Beveiliging Rabobank.be is aangesloten bij het Nederlandse-Beschermingsfonds voor bankdeposito's dat onder bepaalde voorwaarden het spaargeld van de klant garandeert tot een bedrag van 100.000 euro per persoon en per rekening.
Fiscaliteit Er is geen roerende voorheffing verschuldigd op de eerste renteschijf (geplafonneerd op 990 euro voor het inkomstenjaar 2020) ontvangen per rekening, per natuurlijke persoon met verblijfplaats in België, en per jaar. Dat bedrag wordt verdubbeld voor rekeningen geopend op naam van gehuwd of wettelijk samenwonenden (m.a.w. een plafond van 1980 euro voor het inkomstenjaar 2020). De roerende voorheffing bedraagt 15% voor elke rentevergoeding die het plafond overtreft, en wordt automatisch bij de bron ingehouden door uw bank. Als u verschillende spaarrekeningen heeft, moet u op uw belastingaangifte de rentevergoeding vermelden die het plafond overtreft, en waarop nog geen roerende voorheffing is ingehouden.
Aarzelt u nog?
Wil u voor een andere spaarformule voor jongeren bij Rabobank.be kiezen, kijk dan ook naar een andere voorgestelde formule: Rabo Junior Account
andere spaarrekeningen van Rabobank.be
Sparen op - 1 jaar Sparen op + 1 jaar
Rabo Spaarrekening Rabo Plus Account
Jongeren
Rabo Junior Account Rabo Gift Account

Publiciteit
Nu in de kijker:
MeDirect, - Gereglementeerde spaarrekening
Maandsparen Max : 0,05% basisrente en 0,65% getrouwheidspremie
MeDirect, - Gereglementeerde spaarrekening
Dynamic sparen : 0,30% basisrente en 0,10% getrouwheidspremie
Santander, Vision+ - Gereglementeerde spaarrekening
Vision+ : 0,05% basisrente en 0,55% getrouwheidspremie

* Informatie meegedeeld onder voorbehoud van fouten of wijzigingen. www.beste-rente-spaarrekening.be wijst elke verantwoordelijkheid af en nodigt u uit om de correctheid van de gegevens in de brochures van de banken na te gaan alvorens een beslissing te nemen.