Rabobank.be

 
 
 
 
 
 
Andere spaarrekeningen jongeren
Belfius Klassieke spaarrekening
Cph spaarboekje
Europabank Jongerenrekening
ING Oranje Boekje
ING Groen Boekje
KBC Groeispaarrekening
VDK Jovo spaarrekening
 
Baby's deposito's
Belfius baby spaarrekening
Europabank Jongerenrekening
KBC Groeispaarrekening
 

Spaarrekeningen
Spaarboekjes
Rentevoet spaarrekening
28 spaarbanken
Beste spaarrekening

Spaarrekening jongeren

Duurzaam sparen
Spaarrekening openen
Valstrikken
 
Spaargids
Nieuws
FAQ
Fiscaliteit
Beschermingsfonds
Rating
Bankrekeningen
Gratis zichtrekeningen
 

De Rabo Junior Account wordt op 1 juli 2022 gesloten

sparen
     

Rabobank.be
Deze Nederlandse bank werd in 1896 opgericht en is momenteel de grootste internetbank in België.

Rabo Junior Account
 
 
De Rabobank Groep heeft besloten om de activiteiten van Rabobank.be te beëindigen. Als onderdeel hiervan worden de gereglementeerde spaarrekeningen afgesloten op 1 juli 2022.
0,10 % --> 0,01% vanaf 1.07.2021
0,10 %
Naam van de rekening Rabo Junior Account
Type rekening Gereglementeerde spaarrekening
Kosten van de spaarrekening Gratis opening, storting en afsluiting
Minimum bedrag Geen minimum
Maximum bedrag Geen maximum
Rekeninguittreksels Enkel Online beschikbaar
Valutadatum Overschrijving: J + 0 , Afhaling: J + 0
Onder welke voorwaarden wordt de getrouwheidspremie uitgekeerd? De getrouwheidspremie wordt uitgekeerd op de bedragen die 12 opeenvolgende maanden op de rekening bleven. De termijn begint te lopen vanaf de kalenderdag volgend op de kalenderdag van de storting. Deze premie is gegarandeerd over de hele periode.
LIFO Afhalen van geld betekent steeds dat een deel van de nog niet verworven premie verloren gaat. De wetgever bepaalt duidelijk dat de berekeningsmethode steeds in het voordeel van de klant moet zijn. Bij een afhaling trekt de bank dit bedrag dus af van het laatst gestorte geld in de periode voor de opbouw van de premie.
Beveiliging De bank is aangesloten bij het Nederlandse Beschermingsfonds voor deposito's. Uw spaartegoeden zijn dus verzekerd tot 100.000 € per klant en per rekening. Bij een faillissement moet u zich wel tot de Nederlandse overheid richten.
Fiscaliteit Er is geen roerende voorheffing verschuldigd op de eerste renteschijf (geplafonneerd op 990 euro voor het inkomstenjaar 2020) ontvangen per rekening, per natuurlijke persoon met verblijfplaats in België, en per jaar. Dat bedrag wordt verdubbeld voor rekeningen geopend op naam van gehuwd of wettelijk samenwonenden (m.a.w. een plafond van 1980 euro voor het inkomstenjaar 2020). De roerende voorheffing bedraagt 15% voor elke rentevergoeding die het plafond overtreft, en wordt automatisch bij de bron ingehouden door uw bank. Als u verschillende spaarrekeningen heeft, moet u op uw belastingaangifte de rentevergoeding vermelden die het plafond overtreft, en waarop nog geen roerende voorheffing is ingehouden.

Publiciteit
Nu in de kijker:
MeDirect, - Gereglementeerde spaarrekening
Maandsparen Max : 0,05% basisrente en 0,65% getrouwheidspremie
MeDirect, - Gereglementeerde spaarrekening
Dynamic sparen : 0,30% basisrente en 0,10% getrouwheidspremie
Santander, Vision+ - Gereglementeerde spaarrekening
Vision+ : 0,05% basisrente en 0,55% getrouwheidspremie

* Informatie meegedeeld onder voorbehoud van fouten of wijzigingen. www.beste-rente-spaarrekening.be wijst elke verantwoordelijkheid af en nodigt u uit om de correctheid van de gegevens in de brochures van de banken na te gaan alvorens een beslissing te nemen.