Triodos Bank

 
 
Onze sponsors (publiciteit)
MeDirect Fidelity
(Basisrente 0,30% en 1,20% getrouwheidspremie)
Dynamic Sparen
(Basisrente 0,80% en 0,25% getrouwheidspremie)
Vision Plus
(Basisrente 0,50% en 1,00% getrouwheidspremie )
Vision Max
(Basisrente 0,80% en 1,00% getrouwheidspremie )
Vision
(Basisrente 1,00% en 0,25% getrouwheidspremie )
 
 Publiciteit
 
 
Welke spaarbank kiezen?
Argenta Europabank
Axa Bank Fintro
Aion Hello bank!
Belfius ING
BNP Paribas Fortis KBC

Bpost Bank

Keytrade Bank
CBC MeDirect
Beobank Nagelmackers
CKV NIBC Direct
Crelan VDK
CPH Santander
Deutsche Bank  

Sparen
Op meer dan 1 jaar
Op minder dan 1 jaar
 

Sparen met trimestriele storting

Spaarrekening openen
Valstrikken
 
Spaargids
Nieuws
FAQ
Fiscaliteit
Beschermingsfonds
Rating
Bankrekeningen
Gratis zichtrekeningen
 

Triodos Junior spaarrekening

sparen
     

Triodos Junior spaarrekening
De Triodos Junior spaarrekening voor jongeren onder 18 jaar. Het spaargeld van uw kind wordt uitsluitend gebruikt voor de financiering van positieve projecten voor de maatschappij
Volledig gratis
Wanneer uw kind 18 jaar wordt, wordt de Junior spaarrekening automatisch omgezet in een klassieke Triodos spaarrekening
0,20 %
0,40 %
Een voorbeeld wat 50€ maandelijks sparen opbrengt met een initiële storting van 50€ op de Triodos Junior spaarrekening
Wat brengt uw spaargeld op de Triodos Junior spaarrekening op gedurende 5 jaar
Initiële storting 50 € + 50 € / maand
Looptijd
Netto rente
Totaal
Na 1 jaar
€ 1,15
€ 601,15
Na 2 jaar
€ 5,90
€ 1.205,90
Na 3 jaar
€ 14,28
€ 1.814,28
Na 4 jaar
€ 26,32
€ 2.426,32
Na 5 jaar
€ 42,01
€ 3.042,01
Naam van de rekening Triodos Junior spaarrekening
Type rekening Gereglementeerde spaarrekening
Kosten van de spaarrekening Gratis opening, storting en afsluiting
Gekkoppelde zichtrekening aan spaarrekening Neen. Op voorwaarde dat u handelt in het belang van het kind, kunt u geld overschrijven naar een rekening op naam van uw kind bij een andere bank
naar een Triodos spaarrekening op naam van (een van) de ouders
Openen van een Triodos Junior spaarrekening U kunt online een Junior spaarrekening openen. Of u kunt het papieren formulier downloaden, dit invullen, afdrukken, ondertekenen en ons per post terugsturen.
U voegt daarbij
Een recto-versokopie van de identiteitskaart van de wettelijke vertegenwoordiger(s)
Een recto-versokopie van de kids- of junior-ID of een kopie van de geboorteakte van uw kind
Een recent woonplaatsbewijs van de wettelijke vertegenwoordiger(s): bv. een uittreksel van de gemeente of een kopie van een recente telefoon- of energiefactuur.
Als uw kind niet bij u woont, hebben we ook een recent woonplaatsbewijs van uw kind nodig: bv. een uittreksel van de gemeente met de gegevens van de kids- of junior-ID of een getekende verklaring van de wettelijke vertegenwoordiger(s).


Wanneer uw kind 18 jaar wordt, wordt de Junior spaarrekening automatisch omgezet in een klassieke Triodos spaarrekening
Minimum bedrag Geen minimum
Maximum bedrag Geen maximum
Fiscaliteit Een eerste schijf rente-inkomsten is vrijgesteld van de roerende voorheffing. Dat bedrag wordt elk jaar geïndexeerd. Voor rente-inkomsten in 2013 zal een fiscale vrijstelling van 1.880 EUR gelden. Boven dat bedrag blijft de roerende voorheffing van 15% behouden
Rekeninguittreksels Opening, beheer, verrichtingen en verzending rekeninguittreksels volledig gratis
Valutadatum Overschrijving : J + 1 , Storting: J + 1, Afhaling: J + 0
Onder welke voorwaarden wordt de getrouwheidspremie uitgekeerd? De getrouwheidspremie is verworven op bedragen die 1 of meerdere periodes van 12 maanden ononderbroken op rekening staan. Elke trimester: op 1 januari, 1 april, 1 juli en 1 oktober
LIFO De tegoeden waarvan de berekeningsperiode voor de getrouwheidspremie het minst ver is gevorderd vallen eerst weg bij een afhaling.
Beveiliging De door particulieren en bepaalde rechtspersonen
gestorte bedragen vallen onder de Europese
depositobeschermingsregeling ten belope van
100.000 euro per persoon en per bank. Triodos Bank
is aangesloten bij het verplichte wettelijke
Nederlandse depositogarantiestelsel.
andere spaarrekeningen van Triodos Bank
Sparen op - 1 jaar Sparen op + 1 jaar
spaarrekening Plus spaarrekening
Jongeren maandsparen

Junior spaarrekening

 

Publiciteit
Nu in de kijker:
MeDirect, - Gereglementeerde spaarrekening
Maandsparen Max : 0,05% basisrente en 0,25% getrouwheidspremie
MeDirect, - Gereglementeerde spaarrekening
Dynamic sparen : 0,80% basisrente en 0,25% getrouwheidspremie
Santander, Vision Plus - Gereglementeerde spaarrekening
Vision Plus : 0,50% basisrente en 1,00% getrouwheidspremie
Santander, Vision Max - Gereglementeerde spaarrekening
Vision Max : van 0,05% tot 0,80% basisrente en 1,00% getrouwheidspremie

* Informatie meegedeeld onder voorbehoud van fouten of wijzigingen. www.beste-rente-spaarrekening.be wijst elke verantwoordelijkheid af en nodigt u uit om de correctheid van de gegevens in de brochures van de banken na te gaan alvorens een beslissing te nemen.