FRNL 

BNP Paribas Fortis bank spaarrekeningen

Hoofdkantoor gevestigd aan de Montagne du Parc 3, 1000 Brussel. 02 228 61 11 BE0403.199.702 – RPM

Spaarrekening BNP Klassiek

Spaarrekening Sparen zoals jij wilt

  • 100% GRATIS en online.
  • Verplichting om een rekening van €3,50/maand te openen.
  • Geen belasting op rente tot €990.
0,50%
Basisrente
0,25%
Getrouwheidspremie

Je geld is altijd beschikbaar

Spaarrekening BNP Plus

Een aantrekkelijk rendement als je tenminste een jaar zonder je geld kunt.

0,50%
Basisrente
1,25%
Getrouwheidspremie

Je geld is altijd beschikbaar

Wat je moet weten over BNP Paribas Fortis ?
Land van oorsprong BNP Paribas Fortis gaat terug tot de eerste Belgische bank, opgericht in 1822.
Fiscaliteit Er is geen roerende voorheffing verschuldigd op de eerste renteschijf (geplafonneerd op 980 euro voor het inkomstenjaar 2023) ontvangen per rekening, per natuurlijke persoon met verblijfplaats in België, en per jaar. Dat bedrag wordt verdubbeld voor rekeningen geopend op naam van gehuwd of wettelijk samenwonenden (m.a.w. een plafond van 1.960 euro voor het inkomstenjaar 2023).
De roerende voorheffing bedraagt 15% voor elke rentevoergoeding die het plafond overtreft, en wordt automatisch bij de bron ingehouden door uw bank. Als u verschilllende spaarrekeningen heeft, moet u op uw belastingaangifte de rentevergoeding vermelden die het plafond overtreft, en waarop nog geen roerende voorheffing is ingehouden.
Garantie spaarrekening De door particulieren en bepaalde rechtspersonen gestorte bedragen vallen onder de Europese depositobeschermingsregeling ten belope van 100.000 euro per persoon en per bank. BNP Paribas Fortis NV/SA is aangesloten bij het verlpichte wettelijke Belgische depositogarantiestelsel.
BNP Paribas Fortis biedt ook BNP Paribas Fortis Persoonlijke leningen
Overige bankproducten

* Informatie meegedeeld onder voorbehoud van fouten of wijzigingen. Beste-Rente-Spaarrekening.be wijst elke verantwoordelijkheid af en nodigt u uit om de correctheid van de gegevens in de brochures van de banken na te gaan alvorens een beslissing te nemen.