FRNL 

Onze filosofie

Deze site heeft als doel u objectief en onafhankelijk informatie te verschaffen over spaarrekeningen in België vooraleer u zelf de keuze maakt.

Wie zijn wij?

Wie zijn we? Deze site is opgesteld en ontwikkeld door BERTHOLET PUBLISHING SPRL in alle onafhankelijkheid van de banken of financiële instellingen.

Wij zijn geen agenten of financiële tussenpersonen. We verhandelen geen enkel bank- of spaarproduct.

Als de informatie fout, verouderd of onvolledig is, nodigen we uit om dit mee te delen, zodat we na analyse en controle aanpassingen aan de site kunnen doorvoeren. Uw commentaren, ideeën, klachten of opmerkingen zijn welkom op dit adres: benoit_bertholet@proximus.be

Verantwoordelijkheid

De gepubliceerde informatie werd vergaard op de respectievelijke sites van de banken op de vermelde datum, steeds onder voorbehoud van onvolledigheden of fouten.

www.beste-rente-spaarrekening.be
Bertholet Publishing SRL
Boulevard de la Dodaine, 50 boîte 1
1400 Nivelles
Phone : 067 / 83 02 63
Ondernemingsnummer: 0474.566.164