FRNL 

27/09/2019: MeDirect rentewijziging MeDirect Bank

In het kader van een gezond en evenwichtig rentebeleid dienen we de rente op onze spaarrekening naar beneden bij te stellen

De recente maatregelen van de Europese Centrale Bank zetten de rendementen die banken kunnen verdienen, bijvoorbeeld op obligaties en leningen, verder onder druk. Enerzijds verlaagt de ECB de depositorente, de rente die banken betalen als ze geld bij de ECB plaatsen, van -0,4 naar -0,5 procent. Tegelijk gaat de ECB opnieuw obligaties opkopen om de marktrente nog wat lager te duwen.Ondanks de gewijzigde spaarrente, blijft onze spaarrekening tot de hoogste in de markt behoren. Dit dankzij het efficiënte bedrijfsmodel van MeDirect.

De getrouwheidsrente op Fidelity Sparen zal op 2 oktober 2019 worden verlaagd van 0,80% naar 0,50%. De basisrente blijft ongewijzigd op 0,05%.

Voor rentewijzigingen op gereglementeerde spaarrekeningen gaat de basisrente onmiddellijk in, voor uw getrouwheidspremie niet. Daarvoor blijft het tarief van het ogenblik van uw storting geldig tot het moment dat u de premie effectief 'verwerft'. Concreet: nadat u uw geld 12 maanden onaangeroerd hebt gelaten.

Het betreft een gereglementeerde spaarrekening. U hoeft dus geen roerende voorheffing te betalen tot €980 ontvangen rente. Dit bedrag wordt verdubbeld voor de Fidelity Sparen op naam van gehuwden of wettelijk samenwonenden (€1.960). Daarboven bedraagt de roerende voorheffing 15%.

Bron: Medirect.be