FRNL 

Beobank spaarrekeningen

Hoofdkantoor: Generaal Jacqueslaan 263g - 1050 Brussel

Beobank SA (voorheen Citibank Belgium) is een Belgische bank met meer dan 742.000 particuliere klanten, zelfstandigen en kmo-klanten in België. Ze heeft een netwerk van 213 kantoren. Beobank is een dochteronderneming van de Crédit Mutuel Groep.

Spaarrekening Beobank Klassiek

Met de klassieke spaarrekening van Beobank kun je gratis en zonder voorwaarden sparen voor een regenachtige dag.

0,45%
Basisrente
0,55%
Getrouwheidspremie

Gereglementeerde spaarrekening

Spaarrekening Fidelity Plus

Met de Fidelity Plus-spaarrekening van Beobank kun je gratis en zonder verplichtingen sparen voor een regenachtige dag.

0,45%
Basisrente
0,75%
Getrouwheidspremie

Gereglementeerde spaarrekening

Spaarrekening Jongeren

Met de Beobank Spaarrekening voor jongeren kun je gratis en zonder voorwaarden sparen voor een regenachtige dag.

0,40%
Basisrente
1,70%
Getrouwheidspremie

Gereglementeerde spaarrekening met rente tot €1.960, vrijgesteld van roerende voorheffing. Geen instap- of beheerskosten. Geen minimuminleg.

Spaarrekening Save Plus

De Beobank Save Plus spaarrekening biedt een hoge getrouwheidspremie voor bedragen van minstens €50.000, anders daalt de premie tot 0,50%.

Meer dan €50.000 aan besparingen

0,40%
Basisrente
1,70%
Getrouwheidspremie

Minder dan €50.000 aan besparingen

0,40%
Basisrente
0,80%
Getrouwheidspremie

Gereglementeerde spaarrekening met hogere getrouwheidspremie afhankelijk van het bedrag (min. € 50.000)

Spaarrekening Step Up

Met de Step Up spaarrekening van Beobank kun je gratis een dorstlesser opbouwen

1,30%
Basisrente
1,80%
Getrouwheidspremie

Gereglementeerde spaarrekening uitsluitend gefinancierd door een doorlopende opdracht tot €750 per maand

Wat moet je weten over Beobank?
Land van oorsprong Beobank heette vóór 21 mei 2013 Citibank Belgium en kreeg een andere naam na de overname door Crédit Mutuel Nord Europe France op 30 april 2012.
Fiscaliteit Er is geen roerende voorheffing verschuldigd op de eerste renteschijf (geplafonneerd op 980 euro voor het inkomstenjaar 2023) ontvangen per rekening, per natuurlijke persoon met verblijfplaats in België, en per jaar. Dat bedrag wordt verdubbeld voor rekeningen geopend op naam van gehuwd of wettelijk samenwonenden (m.a.w. een plafond van 1.960 euro voor het inkomstenjaar 2023).
De roerende voorheffing bedraagt 15% voor elke rentevoergoeding die het plafond overtreft, en wordt automatisch bij de bron ingehouden door uw bank. Als u verschilllende spaarrekeningen heeft, moet u op uw belastingaangifte de rentevergoeding vermelden die het plafond overtreft, en waarop nog geen roerende voorheffing is ingehouden.
Garantie spaarrekening De door particulieren en bepaalde rechtspersonen gestorte bedragen vallen onder de Europese depositobeschermingsregeling ten belope van 100.000 euro per persoon en per bank. Beobank NV/SA is aangesloten bij het verlpichte wettelijke Belgische depositogarantiestelsel.
Jaarlijkse aanrekening Geen indien het gemiddeld jaarlijks saldo groter dan of gelijk is aan 500 euro, of indien de totale relatie minstens 10.000 euro bedraagt bij Beobank, of voor openingen van minder dan 3 maand oud, of nog indien het saldo op de spaarrekening boven 1.239,47 ligt op 31/12 van het voorbije jaar. Zoniet bedraagt de aanrekening 15 euro. Geen tot en met de leeftijd van 26 jaar.
Beobank biedt ook Beobank Persoonlijke leningen tegen aantrekkelijke JPK
Overige bankproducten

* Informatie meegedeeld onder voorbehoud van fouten of wijzigingen. Beste-Rente-Spaarrekening.be wijst elke verantwoordelijkheid af en nodigt u uit om de correctheid van de gegevens in de brochures van de banken na te gaan alvorens een beslissing te nemen.