FRNL 

Argenta bank spaarrekeningen

Argenta Spaarbank NV, met hoofdzetel gevestigd aan de Belgiëlei 49-53, 2018 Antwerpen.

RPM Antwerpen - TVA BE 0404.453.574

Argenta is de 2de grootste bank in Vlaanderen, met 406 kantoren (waarvan 40 in Wallonië en Brussel) en 1.700.000 klanten.

Spaarrekening E-spaar

Met de Argenta E-spaarrekening rendeert uw spaargeld vanaf de eerste dag (uitsluitend beheerd via internet).

 • 100% GRATIS en online of via een agentschap.
 • Stevige Belgische bank.
0,50%
Basisrente
0,35%
Getrouwheidspremie

Een gereglementeerde online spaarrekening, geldopnames en stortingen in contanten in het kantoor zijn niet mogelijk.

Het is gemakkelijk om een gratis bankrekening + spaarrekening te openen via de Argenta app of in een kantoor bij jou in de buurt.

Spaarrekening Getrouwheidsrekening

Deze nieuwe spaarrekening laat een betere verloning op langer temijn toe

 • 100% GRATIS en online of via een agentschap.
 • Stevige Belgische bank.
0,25%
Basisrente
1,75%
Getrouwheidspremie

Een gereglementeerde online spaarrekening, geldopnames en stortingen in contanten in het kantoor zijn niet mogelijk.

Het is gemakkelijk om een gratis bankrekening + spaarrekening te openen via de Argenta app of in een kantoor bij jou in de buurt.

Spaarrekening Groeirekening

De Argenta Groeirekening is een maandelijkse spaarrekening met een maximale maandelijkse inleg van €500.

 • 100% GRATIS en online of via een agentschap.
 • Spaar elke maand tegen een hoge rente.
 • Stevige Belgische bank.
1,20%
Basisrente
1,80%
Getrouwheidspremie

Een gereglementeerde spaarrekening en geldopnames en -stortingen in het filiaal zijn mogelijk.

Het is gemakkelijk om een gratis bankrekening + spaarrekening te openen via de Argenta app of in een kantoor bij jou in de buurt.

Wat moet je weten over Argenta?
Argenta in cijfers (2022)
 • 1,71 miljoen: Aantal klanten in België en Nederland
 • 36,1 miljard: Bedrag in euro van de leningen aan gezinnen en particulieren in België en Nederland
 • 415: Aantal kantoren in België
 • 2.573: Aantal werknemers in België, Nederland en Luxemburg.
 • 552.149: Aantal gebruikers van mobiele apps in België (2020).
 • 1.012.054: Aantal gebruikers van internetbankieren (2020).
Garantie spaarrekening De door particulieren en bepaalde rechtspersonen gestorte bedragen vallen onder de Europese depositobeschermingsregeling ten belope van 100.000 euro per persoon en per bank. Argenta Spaarbank is aangesloten bij het verlpichte wettelijke Belgische depositogarantiestelsel.
Fiscaliteit Er is geen roerende voorheffing verschuldigd op de eerste renteschijf (geplafonneerd op 980 euro voor het inkomstenjaar 2023) ontvangen per rekening, per natuurlijke persoon met verblijfplaats in België, en per jaar. Dat bedrag wordt verdubbeld voor rekeningen geopend op naam van gehuwd of wettelijk samenwonenden (m.a.w. een plafond van 1.960 euro voor het inkomstenjaar 2023). De roerende voorheffing bedraagt 15% voor elke rentevoergoeding die het plafond overtreft, en wordt automatisch bij de bron ingehouden door uw bank. Als u verschilllende spaarrekeningen heeft, moet u op uw belastingaangifte de rentevergoeding vermelden die het plafond overtreft, en waarop nog geen roerende voorheffing is ingehouden
Argenta biedt ook Argenta Persoonlijke leningen
Overige bankproducten

* Informatie meegedeeld onder voorbehoud van fouten of wijzigingen. Beste-Rente-Spaarrekening.be wijst elke verantwoordelijkheid af en nodigt u uit om de correctheid van de gegevens in de brochures van de banken na te gaan alvorens een beslissing te nemen.