FRNL 

Belfius bank spaarrekeningen

Belfius Bank België NV Maatschappelijke zetel: 1000 Brussel, Pachéco-boulevard 44

Spaarrekening Belfius Klassiek

De Belfius Spaarrekening blijft de ideale spaarformule voor onverwachte uitgaven.

0,55%
Basisrente
0,55%
Getrouwheidspremie

Gereglementeerde spaarrekening - bouw je spaargeld op in je eigen tempo

Spaarrekening E-Fidelity

De Belfius Fidelity-spaarrekening is bedoeld voor mensen die op lange termijn willen sparen, omdat ze een hogere getrouwheidspremie biedt dan de basisrente.

0,25%
Basisrente
1,75%
Getrouwheidspremie

Belfius Fidelity is een gereglementeerde spaarrekening

Wat moet je weten over Belfius?
Land van oorsprong Frankrijk + België
Fiscaliteit Er is geen roerende voorheffing verschuldigd op de eerste renteschijf (geplafonneerd op 980 euro voor het inkomstenjaar 2023) ontvangen per rekening, per natuurlijke persoon met verblijfplaats in België, en per jaar. Dat bedrag wordt verdubbeld voor rekeningen geopend op naam van gehuwd of wettelijk samenwonenden (m.a.w. een plafond van 1.960 euro voor het inkomstenjaar 2023).
De roerende voorheffing bedraagt 15% voor elke rentevoergoeding die het plafond overtreft, en wordt automatisch bij de bron ingehouden door uw bank. Als u verschilllende spaarrekeningen heeft, moet u op uw belastingaangifte de rentevergoeding vermelden die het plafond overtreft, en waarop nog geen roerende voorheffing is ingehouden.
Garantie spaarrekening De door particulieren en bepaalde rechtspersonen gestorte bedragen vallen onder de Europese depositobeschermingsregeling ten belope van 100.000 euro per persoon en per bank. Belfius Bank is aangesloten bij het verlpichte wettelijke Belgische depositogarantiestelsel.
Belfius biedt ook Belfius Persoonlijke lening
Overige bankproducten

* Informatie meegedeeld onder voorbehoud van fouten of wijzigingen. Beste-Rente-Spaarrekening.be wijst elke verantwoordelijkheid af en nodigt u uit om de correctheid van de gegevens in de brochures van de banken na te gaan alvorens een beslissing te nemen.