FRNL 

Spaarrekening E-Fidelity

Belfius
Belfius Bank, een vooraanstaande Belgische financiële instelling, onderscheidt zich door haar toewijding aan innovatie, duurzaamheid en uitmuntendheid in klantenservice.
De Belfius Fidelity spaarrekening is bestemd voor klanten die willen sparen op langere termijn. U mag zoveel spaarekeningen openen als u wil.
Basisrente en getrouwheidspremie van de spaarrekening E-Fidelity ?
Basisrente 0,25%
Getrouwheidspremie 1,75%
Hier ziet u concreet wat de spaarrekening E-Fidelity na 1 jaar opbrengt
Initiële storting Verkregen interest Totaal
10.000,00€ 200,00€ 10.200,00€
25.000,00€ 500,00€ 25.500,00€
Wat je moet weten over de spaarrekening E-Fidelity ?
Naam rekening E-Fidelity de Belfius
Type rekening De Belfius Fidelity spaarrekening is een "gereglementeerde spaarrekening"
Een rekening openen De rekening kan op verzoek worden geopen in uw bankagestschap of op de website van de bank.
Voorwaarden
  • Miniumum inlage : niet van toepassing
  • Maximum inlage: niet van toepassing
  • U kan het saldo van uw rekening en de uitgevoerde verrichtingen raadplegen via rekeninguittreksels / Self-Service Banking / online banking (Belfius Direct Net, Belfius Mobile) / agentschap
  • U rekening mag geen negatief saldo hebben
Onder welke voorwaarden wordt de basisrente betaald? De basisrente is verworven vanaf de dag van de storting van het geld op de rekening en dit tot de dag van de geldopname. Het basisrentetarief kan te allen tijde door de bank worden gewijzigd. De basisrentevoeten uit het verleden bieden geen enkele garantie voor de toekomstige rentevoeten De basisrente wordt op uw rekening gestort met valuta 1 januari of wanneer u uw rekening afsluit.
Aan welke voorwaarden moet worden voldaan voor de uitbetaling van de getrouwheidspremie? De getrouwheidspremie is slechts verworven voor bedragen die gedurende 12 maanden na de storting ononderbroken op de gereglementeerde spaarrekening blijven staan. De premie loopt vanaf de dag van de storting. De verworven getrouwheidspremie op bedragen van minimaal 500 euro die u van die gereglementeerde spaarrekening overdraagt naar een andere gereglementeerde spaarrekening waarvan u eveneens houder bent bij dezelfde bank, blijft verworven op voorwaarde dat het aantal overdrachten beperkt blijft tot 3 per jaar. De dag na die waarop de getrouwheidspremie is verworven, start een nieuwe verwervingsperiode van 12 maanden. Het tarief van de getrouwheidspremie kan te allen tijde door de bank worden gewijzigd. Het geldende tarief van de getrouwheidspremie op het moment van de storting of bij aanvang van een nieuwe verwervingsperiode blijft gedurende 12 maanden ongewijzigd van toepassing.
Kosten Beheerskosten
  • Afsluiting: kosteloos
  • Gratis sluiting
  • Jaarlijkse telling zonder kosten
  • Mogelijke verzekering: 4,99 EUR
  • Potentieel voorkomende verzendkosten en overige uitgaven: verzendkosten
Fiscaliteit Er is geen roerende voorheffing verschuldigd op de eerste renteschijf (geplafonneerd op 980 euro voor het inkomstenjaar 2023) ontvangen per rekening, per natuurlijke persoon met verblijfplaats in België, en per jaar. Dat bedrag wordt verdubbeld voor rekeningen geopend op naam van gehuwd of wettelijk samenwonenden (m.a.w. een plafond van 1.960 euro voor het inkomstenjaar 2023).
De roerende voorheffing bedraagt 15% voor elke rentevoergoeding die het plafond overtreft, en wordt automatisch bij de bron ingehouden door uw bank. Als u verschilllende spaarrekeningen heeft, moet u op uw belastingaangifte de rentevergoeding vermelden die het plafond overtreft, en waarop nog geen roerende voorheffing is ingehouden.
Garantie Belfius Bank is aangesloten bij het Belgische Beschermingsfonds voor deposito's, waardoor een bedragt tot 100 000€ per klant is gegarandeerd.
Andere producten

* Informatie meegedeeld onder voorbehoud van fouten of wijzigingen. Beste-Rente-Spaarrekening.be wijst elke verantwoordelijkheid af en nodigt u uit om de correctheid van de gegevens in de brochures van de banken na te gaan alvorens een beslissing te nemen.