FRNL 

ING België spaarrekeningen

Maatschappelijke zetel: Marnixlaan 24 B-1000 Brussel - ondernemingsnummer 0403.200.393

Spaarrekening ING Klassiek

Met de ING Spaarrekening geniet u vanaf de eerste gestorte euro van een aantrekkelijke basisrente, en heeft u de mogelijkheid om bovendien van een aantrekkelijke getrouwheidspremie te genieten als u uw geld een heel jaar op uw rekening laat staan.

0,50%
Basisrente
1,75%
Getrouwheidspremie

Gereglementeerde spaarrekening: tot 980 € aan interesten vrijgesteld van roerende voorheffing. Geen instap- of beheerkosten. Geen minimumstorting.

Spaarrekening Kinderen

De ING Kinder Spaarrekening is ideaal om een spaarpot op te bouwen waarvan uw kind kan genieten op zijn 18e verjaardag.

0,45%
Basisrente
1,05%
Getrouwheidspremie

Gereglementeerde spaarrekening: tot 980 € aan interesten vrijgesteld van roerende voorheffing. Geen instap- of beheerkosten. Geen minimumstorting.

Spaarrekening Tempo

Als u elke maand wilt sparen zonder er zelfs maar aan te denken, dan is de ING Tempo Spaarrekening ideaal. Hiermee kunt u tot € 500 per maand sparen en geniet u van een aantrekkelijke basisrente en een aantrekkelijke getrouwheidspremie.

1,20%
Basisrente
1,75%
Getrouwheidspremie

Gereglementeerde spaarrekening: tot 980 € aan interesten vrijgesteld van roerende voorheffing. Geen instap- of beheerkosten. Geen minimumstorting.

Wat moet u weten over ING ?
Land van oorsprong De ING Groep, een internationale financieel dienstverleningsinstelling van Nederlandse origine, ontstond in 1991 uit de samensmelting van de verzekeringsmaatschappij Nationale Nederlanden en de retailbank NMB Postbank.
Agentschappen 408 kantoren verspreid over België
ING België
  • ING Bankieren-app: het aanbod van digitale diensten blijft uitbreiden
  • Klantendeposito's: 108,9 miljard euro
  • Klantenleningen: 103,3 miljard euro
  • Aantal medewerkers: 7.500
  • Aantal klanten: 3 miljoen in 2020
Fiscaliteit Er is geen roerende voorheffing verschuldigd op de eerste renteschijf (geplafonneerd op 980 euro voor het inkomstenjaar 2023) ontvangen per rekening, per natuurlijke persoon met verblijfplaats in België, en per jaar. Dat bedrag wordt verdubbeld voor rekeningen geopend op naam van gehuwd of wettelijk samenwonenden (m.a.w. een plafond van 1.960 euro voor het inkomstenjaar 2023).
De roerende voorheffing bedraagt 15% voor elke rentevoergoeding die het plafond overtreft, en wordt automatisch bij de bron ingehouden door uw bank. Als u verschilllende spaarrekeningen heeft, moet u op uw belastingaangifte de rentevergoeding vermelden die het plafond overtreft, en waarop nog geen roerende voorheffing is ingehouden
Garantie spaarrekening De door particulieren en bepaalde rechtspersonen gestorte bedragen vallen onder de Europese depositobeschermingsregeling ten belope van 100.000 euro per persoon en per bank. ING is aangesloten bij het verlpichte wettelijke Belgische depositogarantiestelsel.
ING biedt ook ING Persoonlijke leningen
Andere bankproducten

* Informatie meegedeeld onder voorbehoud van fouten of wijzigingen. Beste-Rente-Spaarrekening.be wijst elke verantwoordelijkheid af en nodigt u uit om de correctheid van de gegevens in de brochures van de banken na te gaan alvorens een beslissing te nemen.