FRNL 

Spaarrekening ING Klassiek

ING Bank
ING België heeft zich aangepast en getransformeerd tot een van de grootste en meest gerespecteerde financiële instellingen van België.
De ING Spaarrekening is bestemd voor spaargeld dat u binnen 1 jaar niet nodig hebt.
Basisrente en getrouwheidspremie van de spaarrekening ING Klassiek ?
Basisrente 0,50%
Getrouwheidspremie 1,75%
Hier ziet u concreet wat de spaarrekening ING Klassiek na 1 jaar opbrengt
Initiële storting Verkregen interest Totaal
10.000,00€ 225,00€ 10.225,00€
25.000,00€ 562,50€ 25.562,50€
Wat je moet weten over de spaarrekening ING Klassiek ?
Naam rekening ING Klassiek de ING Bank
Eenvoudige, veilige online accountverbinding via itsme
Type rekening Dee ING Spaarrekening is een "gereglementeerde spaarrekening"
Voorwaarden
 • De rekening kan op verzoek worden geopen in uw bankagestschap of op de website van de bank
 • Miniumum inlage : niet van toepassing
 • Miniumum inlage : niet van toepassing
 • U kan het saldo van uw rekening en de uitgevoerde verrichtingen raadplegen via uw rekeninguittreksels, via web banking en via self-banking
 • U rekening mag geen negatief saldo hebben
Onder welke voorwaarden wordt de basisrente betaald? De basisrente wordt verkregen vanaf de dag dat het geld op de rekening wordt gestort, tot de dag dat het wordt opgenomen. Het tarief van de basisrente kan te allen tijde door de bank worden gewijzigd. De basisrentetarieven uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige tarieven.
Onder welke voorwaarden wordt de getrouwheidspremie betaald? De getrouwheidspremie is slechts verworven voor bedragen die gedurende 12 maanden na de storting ononderbroken op de gereglementeerde spaarrekening blijven staan. De premie loopt vanaf de dag van de storting.
De verworven getrouwheidspremie op bedragen van minimaal 500 euro die u van die gereglementeerde spaarrekening overdraagt naar een andere gereglementeerde spaarrekening waarvan u eveneens houder bent bij dezelfde bank, blijft verworven op voorwaarde dat het aantal overdrachten beperkt blijft tot 3 per jaar.
De dag na die waarop de getrouwheidspremie is verworven, start een nieuwe verwervingsperiode van 12 maanden. Het tarief van de getrouwheidspremie kan te allen tijde door de bank worden gewijzigd. Het geldende tarief van de getrouwheidspremie op het moment van de storting of bij aanvang van een nieuwe verwervingsperiode blijft gedurende 12 maanden ongewijzigd van toepassing.
Kosten
 • Beheerskosten:
  • Gratis opening
  • Gratis sluiting
  • Gratis jaarlijkse afrekening
 • Mogelijke kosten voor postverzending en andere kosten: 5 €/jaar + verzendkosten
 • Geldopname in euro's aan de balie: 0,1% van het bedrag en minimaal 3,00 euro per opname
Je spaargeld is beschermd De door particulieren en bepaalde rechtspersonen gestorte bedragen vallen onder de Europese depositobeschermingsregeling ten belope van 100.000 euro per persoon en per bank. ING België is aangesloten bij het verplichte wettelijke Belgische depositogarantiestelsell.
Fiscaliteit Er wordt geen roerende voorheffing geheven op de eerste schijf van rente (tot een maximum van 980 euro voor het inkomstenjaar 2023) die ontvangen wordt op een rekening door een natuurlijke persoon die in België woont, per jaar. Dit bedrag wordt verdubbeld voor rekeningen op naam van gehuwde partners of wettelijke samenwonenden (dus een maximum van 1.960 euro voor het inkomstenjaar 2023).
Een tarief van 15% wordt toegepast op alle rente die het plafond overschrijdt. Dit bedrag wordt automatisch aan de bron ingehouden door uw bank.
Andere producten

* Informatie meegedeeld onder voorbehoud van fouten of wijzigingen. Beste-Rente-Spaarrekening.be wijst elke verantwoordelijkheid af en nodigt u uit om de correctheid van de gegevens in de brochures van de banken na te gaan alvorens een beslissing te nemen.