FRNL 

Beschermingsfonds van spaargeld in Belgïe

Is de bank aangesloten bij het beschermingsfonds voor deposito's ?

Sommige banken onder Belgisch recht of filialen van Europese banken zijn aangesloten bij het Belgische Beschermingsfonds (https://garantiefonds.belgium.be/nl) dat tussenkomt om spaarders schadeloos te stellen bij een faillissement. Dat bedrag is wel beperkt tot 100.000 € per persoon voor alle tegoeden bij deze bank.

Controleer of uw bank aangesloten is

Beschikt dit fonds over voldoende middelen om tussen te komen bij een faillissement van een bank ?
"De middelen van dit fonds om tussen te komen bedroegen op einde van het jaar 872,2 miljoen euro" … "Als dat onvoldoende is, is een prefinanciering van het tekort mogelijk met voorschotten van de Belgische Schatkist, zodat de rechten van de spaarders en investeerders bij een eventuele tussenkomst van de Belgische beschermingssystemen steeds gegarandeerd kunnen worden, volgens de wettelijke bepalingen."

Bron :Samenvattend verslag over het jaar 2011, Depositobeschermingsfonds 2012.

Beschermingsfonds van deposito's en financiële instrumenten Publieke instelling volgens de wet van 17 december 1998 (M.B. 31-12-1998)
Berlaimontlaan 14 - 1000 Brussel
Tel. : +32 2 221 21 11 - Fax : +32 2 221 32 41
email. info@nbb.be