FRNL 

Bpost bank spaarrekeningen

Bpost Bank, een naamloze vennootschap, met haar hoofdkantoor gelegen aan de Boulevard Anspach 1/24, 1000 Brussel.

Ingeschreven bij de RPM onder nummer 0456.038.471 (Brussel) en bij de BTW onder nummer 456.038.471.

Bpost Banque (voorheen Banque de La Poste) is het resultaat van een 50/50 partnerschap tussen La Poste en BNP Paribas Fortis. Ze werd in september 1995 opgericht als naamloze vennootschap en is erkend door de Commissie voor het Bank- en Financiewezen.

Spaarrekening Bpost Klassiek

De gereglementeerde klassieke bpost-spaarrekening is voor iedereen toegankelijk zonder andere voorwaarden dan het hebben van een zichtrekening bij bpost bank

0,50%
Basisrente
0,25%
Getrouwheidspremie

Met deze klassieke spaarrekening van Banque de la Poste loop je geen enkel risico. Je geld is gegarandeerd en blijft altijd beschikbaar.

Spaarrekening Cocoon

Met de Cocoon Maandspaarrekening geniet je van een hoog rendement. Let op: deze spaarrekening is voorbehouden aan personen jonger dan 40 jaar.

0,50%
Basisrente
1,25%
Getrouwheidspremie

Bovendien kunnen mensen maar één Cocoon Spaarrekening op hun eigen naam openen.

Wat je moet weten over Bpost?
Land van oorsprong La Poste België + Frankrijk. BNP Paribas Fortis Groep
Votre épargne est protégée Ja in België tot € 100.000 per persoon, want deze bank is lid van het fonds Bescherming van deposito's in België..
Ratingbureau Bpost Bank heeft de volgende rating :
- Moody's geeft A2-rating
- Superieur gemiddelde kwaliteit
- Standaard&Poors geeft een A+ rating
- Superieur gemiddelde kwaliteit
- Fitch geeft een A+ rating
- Superieur gemiddelde kwaliteit
Wat is de rating van een ratingbureau?
De agentschappen Niet minder dan 664 filialen (postkantoren) in heel België
 • 35 in het Brussels
  Hoofdstedelijk Gewest
 • 27 in Waals-Brabant
 • 83 in Henegouwen
 • 86 in de provincie Antwerpen
 • 46 in de provincie Limburg
 • 74 in Oost-Vlaanderen
 • 92 in de provincie Luik
 • 42 in de regio Namen
 • 44 in de regio Luxemburg
 • 68 in west-vlaanderen
 • 67 in Vlaams-Brabant
Bpost biedt ook : Bpost Persoonlijke leningen
Veiligheid internetbankieren We hebben het getest en het is een 'zusterversie' van PC Banking van BNP-Paribas Fortis, dat, ter herinnering, 49% aandeelhouder is van bpost banque. Je ondertekent je bestellingen met een Digipass in combinatie met een smartbankkaart + wachtwoord.
Fiscaliteit Er is geen roerende voorheffing verschuldigd op de eerste renteschijf (geplafonneerd op 980 euro voor het inkomstenjaar 2023) ontvangen per rekening, per natuurlijke persoon met verblijfplaats in België, en per jaar. Dat bedrag wordt verdubbeld voor rekeningen geopend op naam van gehuwd of wettelijk samenwonenden (m.a.w. een plafond van 1.960 euro voor het inkomstenjaar 2023).
De roerende voorheffing bedraagt 15% voor elke rentevoergoeding die het plafond overtreft, en wordt automatisch bij de bron ingehouden door uw bank. Als u verschilllende spaarrekeningen heeft, moet u op uw belastingaangifte de rentevergoeding vermelden die het plafond overtreft, en waarop nog geen roerende voorheffing is ingehouden.
Garantie spaarrekening De door particulieren en bepaalde rechtspersonen gestorte bedragen vallen onder de Europese depositobeschermingsregeling ten belope van 100.000 euro per persoon en per bank. Bpost Bank NV/SA is aangesloten bij het verlpichte wettelijke Belgische depositogarantiestelsel.
Andere informatie Een spaarrekening heeft een onbepaalde looptijd. Binnen de wettelijk vastegestelde grenzen kan u uw geld steeds van uw spaarrekening halen. De mogelijkheden inzake geldoverdrachten zijn daarentegen bij wet beperkt. Een spaarrekening kan dus niet zoals een betaalrekening worden gebruikt. Vraag raad aan uw bank.
Andere bankproducten

* Informatie meegedeeld onder voorbehoud van fouten of wijzigingen. Beste-Rente-Spaarrekening.be wijst elke verantwoordelijkheid af en nodigt u uit om de correctheid van de gegevens in de brochures van de banken na te gaan alvorens een beslissing te nemen.