FRNL 

Is uw spaargeldveilig ?

Mijn spaargeld beschermd als de bank failliet gaat ?

U stortingen zijn beschermd tot 100.000 €

Sommige Belgische banken maken deel uit van het Belgisch Beschermingsfonds (www.beschermingsfonds.be), dat tussenkomst om de benadeelde spaarders te vergoeden bij een faillissement. Dit bedrag beperkt zich tot 100.000 € per persoon voor alle tegoeden bij die bank.

Controleer of uw bank hieronder valt

De controle van de Commissie voor Bank- Financie- en Assurantiewezen (CBFA) beperkt eveneens het risico. Bij problemen heeft deze Commissie de rol het publiek te informeren, maar ook de bank saneringsmaatregelen op te leggen. Toetreding tot het Beschermingsfonds is een noodzakelijke voorwaarde om de erkenning van de Commissie voor Bank- Financie- en Assurantiewezen (CBFA) te verkrijgen. Daarmee is de cirkel rond.

De lessen van de zaak Kaupthing Bank

Onze raad : m de risico’s te beperken is het aangewezen te verifiëren of een bank aangesloten is bij het Beschermingsfonds in België, zoniet hangt u bij een faillissement af van de autoriteiten van een ander land om de 100.000 € waarvoor uw spaargeld maximum is verzekerd te recupereren.

Controleer de waardering die de ratingbureaus verlenen aan de bank, ook al is dat niet 100% betrouwbaar (ze hebben de financiële crisis niet voorspeld), toch blijft het een goede indicator. En ga natuurlijk nooit boven de storting van 100.000 € per bank en per persoon.

Opgelet: : Volgende banken zijn niet aangesloten bij het Belgische Beschermingsfonds, maar bij dat van een ander land dat wel dezelfde garantie van 100.000 € per bank en per persoon biedt.