FRNL 

AXA bank spaarrekeningen

Hoofdkantoor: Boulevard du Souverain 25, 1170 Brussel.

Axa Bank België wordt op 31.12.2021 onderdeel van de Crelan Groep. Axa Bank heeft meer dan 840.000 klanten en een groot netwerk van 600 onafhankelijke bankkantoren.

Spaarrekening I-Plus

Met de I-plus spaarrekening kunnen contanten worden opgenomen en gestort via bankkantoren, evenals papieren afschriften.

0,45%
Basisrente
0,45%
Getrouwheidspremie

I-Plus spaarrekening: gereglementeerde spaarrekening die zowel online als in het bankkantoor kan worden gebruikt.

Spaarrekening Start2Bank

Voor het spaargeld dat je nodig hebt in minder dan een jaar met een hoge basisrente. Deze rekening wordt uitsluitend online beheerd.

0,45%
Basisrente
0,55%
Getrouwheidspremie

Start2bank gereglementeerde online spaarrekening voor eenmalig gebruik

Spaarrekening Start2bank Fidelity plus

Een aantrekkelijke oplossing voor geld dat je minstens 1 jaar niet nodig hebt, met een hoge getrouwheidspremie tot een maximale inleg van €250.000. Daarboven wordt de premie verlaagd.

Meer dan €250.000 aan besparingen

0,25%
Basisrente
0,70%
Getrouwheidspremie

Minder dan €250.000 aan besparingen

0,25%
Basisrente
1,75%
Getrouwheidspremie

Start2bank fidelity plus gereglementeerde spaarrekening die loyaliteit beloont.
Deze spaarrekening kan alleen online worden beheerd.

Wat moet je weten over Axa?
Fiscaliteit Er is geen roerende voorheffing verschuldigd op de eerste renteschijf (geplafonneerd op 980 euro voor het inkomstenjaar 2023) ontvangen per rekening, per natuurlijke persoon met verblijfplaats in België, en per jaar. Dat bedrag wordt verdubbeld voor rekeningen geopend op naam van gehuwd of wettelijk samenwonenden (m.a.w. een plafond van 1.960 euro voor het inkomstenjaar 2023).
De roerende voorheffing bedraagt 15% voor elke rentevoergoeding die het plafond overtreft, en wordt automatisch bij de bron ingehouden door uw bank. Als u verschilllende spaarrekeningen heeft, moet u op uw belastingaangifte de rentevergoeding vermelden die het plafond overtreft, en waarop nog geen roerende voorheffing is ingehouden
Garantie spaarrekening De door particulieren en bepaalde rechtspersonen gestorte bedragen vallen onder de Europese depositobeschermingsregeling ten belope van 100.000 euro per persoon en per bank. AXA Bank Belgium is aangesloten bij het verlpichte wettelijke Belgische depositogarantiestelsel.
Axa biedt ook Axa Persoonlijke lening
Overige bankproducten

* Informatie meegedeeld onder voorbehoud van fouten of wijzigingen. Beste-Rente-Spaarrekening.be wijst elke verantwoordelijkheid af en nodigt u uit om de correctheid van de gegevens in de brochures van de banken na te gaan alvorens een beslissing te nemen.