FRNL 

Crelan bank spaarrekeningen

251, Boulevard Sylvain Dupuis - B-1070 Brussel

Spaarrekening Crelan Direct

Gereglementeerde spaarrekening met een minimale inleg van €10.000

0,45%
Basisrente
0,55%
Getrouwheidspremie

Spaarrekening Crelan iHorizon

Gereglementeerde spaarrekening alleen online te beheren

0,25%
Basisrente
1,75%
Getrouwheidspremie

Spaarrekening Crelan Klassiek

Klassieke gereglementeerde spaarrekening

0,45%
Basisrente
0,45%
Getrouwheidspremie

Wat je moet weten over Crelan ?
Land van oorsprong Crelan, voorheen Centea en Crédit Agricole, is een Belgische onderlinge bank die in 1937 door de Belgische staat werd opgericht.
Postadres 251 boulevard Sylvain Dupuis - B-1070 BRUXELLES
Fiscaliteit Er is geen roerende voorheffing verschuldigd op de eerste renteschijf (geplafonneerd op 980 euro voor het inkomstenjaar 2023) ontvangen per rekening, per natuurlijke persoon met verblijfplaats in België, en per jaar. Dat bedrag wordt verdubbeld voor rekeningen geopend op naam van gehuwd of wettelijk samenwonenden (m.a.w. een plafond van 1.960 euro voor het inkomstenjaar 2023).
De roerende voorheffing bedraagt 15% voor elke rentevoergoeding die het plafond overtreft, en wordt automatisch bij de bron ingehouden door uw bank. Als u verschilllende spaarrekeningen heeft, moet u op uw belastingaangifte de rentevergoeding vermelden die het plafond overtreft, en waarop nog geen roerende voorheffing is ingehouden
Garantie spaarrekening De door particulieren en bepaalde rechtspersonen gestorte bedragen vallen onder de Europese depositobeschermingsregeling ten belope van 100.000 euro per persoon en per bank. Crelan is aangesloten bij het verlpichte wettelijke Belgische depositogarantiestelsel.
Crelan biedt ook Crelan Persoonlijke leningen
Andere bankproducten

* Informatie meegedeeld onder voorbehoud van fouten of wijzigingen. Beste-Rente-Spaarrekening.be wijst elke verantwoordelijkheid af en nodigt u uit om de correctheid van de gegevens in de brochures van de banken na te gaan alvorens een beslissing te nemen.