FRNL 

Fintro Bank spaarrekeningen

Maatschappelijke zetel  : 3 rue Montagne du Parc B-1000 BRUSSEL

Spaarrekening Blue select

Gereglementeerde spaarrekening, vereist een minimale storting van 12.500 €

0,50%
Basisrente
1,25%
Getrouwheidspremie

Spaarrekening Fintro Klassiek

Klassieke gereglementeerde spaarrekening.

0,50%
Basisrente
0,25%
Getrouwheidspremie

Wat moet u weten over Fintro ?
Land van oorsprong BNP Paribas Fortis vindt zijn oorsprong in de eerste Belgische bank, opgericht in 1822.
Fiscaliteit Er is geen roerende voorheffing verschuldigd op de eerste renteschijf (geplafonneerd op 980 euro voor het inkomstenjaar 2023) ontvangen per rekening, per natuurlijke persoon met verblijfplaats in België, en per jaar. Dat bedrag wordt verdubbeld voor rekeningen geopend op naam van gehuwd of wettelijk samenwonenden (m.a.w. een plafond van 1.960 euro voor het inkomstenjaar 2023).
De roerende voorheffing bedraagt 15% voor elke rentevoergoeding die het plafond overtreft, en wordt automatisch bij de bron ingehouden door uw bank. Als u verschilllende spaarrekeningen heeft, moet u op uw belastingaangifte de rentevergoeding vermelden die het plafond overtreft, en waarop nog geen roerende voorheffing is ingehouden
Garantie spaarrekening De door particulieren en bepaalde rechtspersonen gestorte bedragen vallen onder de Europese depositobeschermingsregeling ten belope van 100.000 euro per persoon en per bank. Fintro is aangesloten bij het verlpichte wettelijke Belgische depositogarantiestelsel.
Andere bankproducten

* Informatie meegedeeld onder voorbehoud van fouten of wijzigingen. Beste-Rente-Spaarrekening.be wijst elke verantwoordelijkheid af en nodigt u uit om de correctheid van de gegevens in de brochures van de banken na te gaan alvorens een beslissing te nemen.