FRNL 

Fintro Blue Select spaarrekening met minimale wettelijke rentevoet
Tarief bijgewerkt op 06/12/2023

Spaarrekening Blue select

Fintro
Fintro, een dochteronderneming van de BNP Paribas-groep, is een Belgische bank die bekend staat om haar persoonlijke aanpak en een uitgebreid scala aan financiële producten en diensten die zijn afgestemd op de behoeften van haar klanten.
Deze gereglementeerde spaarrekening biedt een aantrekkelijk rendement mits u uw geld daar langer dan een jaar laat staan.
 • Opnames in contanten mogelijk via uw zelfsturende spaarrekening
 • Een minimale storting van 12.500 € is vereist
 • Gekoppeld betalend zichtrekening
Basisrente en getrouwheidspremie van de spaarrekening Blue select ?
Basisrente 0,50%
Getrouwheidspremie 1,25%
Hier ziet u concreet wat de spaarrekening Blue select na 1 jaar opbrengt
Initiële storting Verkregen interest Totaal
0,00€ 0,00€ 0,00€
Wat je moet weten over de spaarrekening Blue select ?
Naam rekening Blue select de Fintro
Type rekening De Spaarrekening Plus is een "gereglementeerde spaarrekening"
Een rekening openen Via een Fintro-agentschap, tenzij u al een klant bent bij Fintro
Voorwaarden
 • De opening kan op verzoek gebeuren in uw bankagentschap of op de website van de bank
 • Minimuminlage: niet van toepassing
 • Maximuminlage: 100.000 euro
 • Eén enkele rekening per houderschap/medehouderschap
 • U kan het saldo van uw rekening en de uitgevoerde verrichtingen raadplegen via rekeninguittreksels, Self-banking, Fintro Easy Banking Web, Fintro Easy Banking App
 • U rekening mag geen negatief saldo hebben
Onder welke voorwaarden wordt de basisrente betaald? De basisrente is verworven vanaf de dag van de storting van het geld op de rekening en dit tot de dag van de geldopname. Het basisrentetarief kan te allen tijde door de bank worden gewijzigd. De basisrentevoeten uit het verleden bieden geen enkele garantie voor de toekomstige rentevoeten De basisrente wordt op uw rekening gestort met valuta 1 januari of wanneer u uw rekening afsluit.
Aan welke voorwaarden moet worden voldaan voor de uitbetaling van de getrouwheidspremie? De getrouwheidspremie is slechts verworven voor bedragen die gedurende 12 maanden na de storting ononderbroken op de gereglementeerde spaarrekening blijven staan. De premie loopt vanaf de dag van de storting. De verworven getrouwheidspremie op bedragen van minimaal 500 euro die u van die gereglementeerde spaarrekening overdraagt naar een andere gereglementeerde spaarrekening waarvan u eveneens houder bent bij dezelfde bank, blijft verworven op voorwaarde dat het aantal overdrachten beperkt blijft tot 3 per jaar. De dag na die waarop de getrouwheidspremie is verworven, start een nieuwe verwervingsperiode van 12 maanden. Het tarief van de getrouwheidspremie kan te allen tijde door de bank worden gewijzigd. Het geldende tarief van de getrouwheidspremie op het moment van de storting of bij aanvang van een nieuwe verwervingsperiode blijft gedurende 12 maanden ongewijzigd van toepassing.
Kosten Beheerskosten
 • Opening: gratis
 • Sluiting: gratis
 • Jaarlijkse afrekening: voor rekeningen met een saldo onder 25.00 EUR, waarop sinds 10 jaar geen opvraging of deposito is gebeurd en waarvan de houder ten minste 24 jaar oud is en geen andere rekeningen bij Fintro aanhoudt: 2,50 euro per jaar
Eventuele verzekering: 4,25 euro per jaar
Eventuele postverzendingskosten en andere kosten: portkosten
Zichtrekening gekoppeld aan spaarrekening Kosten: Vanaf €12 per jaar (slechts €1 per maand).
Online veiligheid We hebben het getest, het betreft een "zusterversie" van het PC Banking van BNP Paribas Fortis, waar Fintro deel van uitmaakt. De ondertekening van uw orders gebeurt via een Digipass gecombineerd met een bankkaart met chip + wachtwoord.
Minimumbedrag Kosten: Vanaf €12.500 per jaar.
Maximumbedrag Geen maximumbedrag beperkt.
Rekeningoverzichten Gratis via het afdrukken van uittreksels (selfbanking) of PC banking
Je spaargeld is beschermd De door particulieren en bepaalde rechtspersonen gestorte bedragen vallen onder de Europese depositobeschermingsregeling ten belope van 100.000 euro per persoon en per bank. BNP Paribas Fortis NV is aangesloten bij het verlpichte wettelijke Belgische depositogarantiestelsel.
Renteberekening Gedurende de eerste werkdagen van het jaar, met de valutadatum op 1 januari.
Fiscaliteit Er is geen roerende voorheffing verschuldigd op de eerste renteschijf (geplafonneerd op 980 euro voor het inkomstenjaar 2023) ontvangen per rekening, per natuurlijke persoon met verblijfplaats in België, en per jaar. Dat bedrag wordt verdubbeld voor rekeningen geopend op naam van gehuwd of wettelijk samenwonenden (m.a.w. een plafond van 1.960 euro voor het inkomstenjaar 2023).
De roerende voorheffing bedraagt 15% voor elke rentevoergoeding die het plafond overtreft, en wordt automatisch bij de bron ingehouden door uw bank. Als u verschilllende spaarrekeningen heeft, moet u op uw belastingaangifte de rentevergoeding vermelden die het plafond overtreft, en waarop nog geen roerende voorheffing is ingehouden.
Andere producten

* Informatie meegedeeld onder voorbehoud van fouten of wijzigingen. Beste-Rente-Spaarrekening.be wijst elke verantwoordelijkheid af en nodigt u uit om de correctheid van de gegevens in de brochures van de banken na te gaan alvorens een beslissing te nemen.