FRNL 

Fiscaliteit spaarrekening in België

Tot 990€ aan interesten vrijgesteld in 2022

Op voorwaarde dat u voor een gereglementeerde spaarrekening kiest die voldoet aan de wettelijke voorschriften, geeft de fiscus u cadeau op een deel van de geplafonneerde interesten. Dit geldt niet voor termijnrekeningen of rekeningen met een zogenaamd "hoog rendement".

Er is geen roerende voorheffing verschuldigd op de eerste renteschijf (geplafonneerd op 980 euro voor het inkomstenjaar 2022) ontvangen per rekening, per natuurlijke persoon met verblijfplaats in België, en per jaar. Dat bedrag wordt verdubbeld voor rekeningen geopend op naam van gehuwden of wettelijk samenwonenden (m.a.w. een plafond van 1.960 euro voor het inkomstenjaar 2022).

De roerende voorheffing bedraagt 15% voor elke rentevergoeding die het plafond overtreft, en wordt automatisch bij de bron ingehouden door uw bank. Als u verschillende spaarrekeningen heeft, moet u op uw belastingaangifte de rentevergoeding vermelden die het plafond overtreft, en waarop nog geen roerende voorheffing is ingehouden.

Voor de andere jaren geldt (samenwonenden): 2006: 1.600€ 2007: 1.630€ 2008: 1.660€ 2009: 1.730€ 2010: 1.730€ 2011: 1.770€ 2012: 1.830€ 2013: 1.880€ 2014: 1.900€ 2015: 1.900€ 2016: 1.880€ 2017: 1.880€ 2018: 1.940€ 2019: 1.960€ 2020: 1.980€ 2021: 1.960€ 2022: 1.960€