FRNL 

Europabank spaarrekeningen

Europabank SA - Burgstraat 170 - 9000 Gent.

Maakt deel uit van de Group Crédit Agricole met 1.886 medewerkers, 301 agentschappen, 582.000 klanten en 142.000 coöperanten.

Spaarrekening Jongeren

Gereglementeerde spaarrekening voor personen onder de 25 jaar

1,50%
Basisrente
0,60%
Getrouwheidspremie

Spaarrekening Renteboekje Klassiek

Gereglementeerde spaarrekening

0,65%
Basisrente
0,50%
Getrouwheidspremie

Spaarrekening Renteboekje Plus

Gereglementeerde spaarrekening voor minimale bedragen van €15.000

Minder dan €15.000 aan besparingen

0,25%
Basisrente
0,15%
Getrouwheidspremie

Meer dan €15.000 aan besparingen

0,60%
Basisrente
1,50%
Getrouwheidspremie

Wat moet u weten over Europabank ?
Land van oorsprong Maakt deel uit van de Crelan-groep
Fiscaliteit Er is geen roerende voorheffing verschuldigd op de eerste renteschijf (geplafonneerd op 980 euro voor het inkomstenjaar 2023) ontvangen per rekening, per natuurlijke persoon met verblijfplaats in België, en per jaar. Dat bedrag wordt verdubbeld voor rekeningen geopend op naam van gehuwd of wettelijk samenwonenden (m.a.w. een plafond van 1.960 euro voor het inkomstenjaar 2023).
De roerende voorheffing bedraagt 15% voor elke rentevoergoeding die het plafond overtreft, en wordt automatisch bij de bron ingehouden door uw bank. Als u verschilllende spaarrekeningen heeft, moet u op uw belastingaangifte de rentevergoeding vermelden die het plafond overtreft, en waarop nog geen roerende voorheffing is ingehouden
Garantie spaarrekening De door particulieren en bepaalde rechtspersonen gestorte bedragen vallen onder de Europese depositobeschermingsregeling ten belope van 100.000 euro per persoon en per bank. Europabank is aangesloten bij het verlpichte wettelijke Belgische depositogarantiestelsel.
Europabank biedt ook Europabank Persoonlijke leningen
Andere bankproducten

* Informatie meegedeeld onder voorbehoud van fouten of wijzigingen. Beste-Rente-Spaarrekening.be wijst elke verantwoordelijkheid af en nodigt u uit om de correctheid van de gegevens in de brochures van de banken na te gaan alvorens een beslissing te nemen.