FRNL 

De valstrikken van het sparen

Lees goed de kleine lettertjes ... en de * om teleurstellingen te vermijden

De banken mankeert het niet aan verbeelding of sluwheid als het gaat om hun zogezegde aanlokkelijke aanbiedingen bijzonder fraai voor te stellen.

Vaak zijn er verdoken indirecte kosten: de zichtrekening gekoppeld aan een gratis spaarrekening is wel betalend, er is een minimum bedrag vereist om van een gunstige rentevoet te genieten, de rentevoet is enkel geldig op een 'online' spaarrekening, enz. Kortom, een verwittigd spaarder is er twee waard.

In de praktijk :open een nieuwe spaarrekening, vanuit huis.

 1. De rentevoet daalt als u 'teveel' spaargeld deponeert. Sommige banken afficheren een zeer mooie rentevoet, maar als u in realiteit meer stort dan het bedrag vermeld in de voorwaarden, dan geldt een lagere rente voor het bedrag boven dat plafond.
 2. Er moet een minimum bedrag geplaatst worden.
 3. De bank lokt met een mooie advertentie die een record basisrentevoet vermeldt: opgepast de basisrentevoet is niet gegarandeerd en kan elk moment dalen, wat sommige banken doen eens de marketingcampagne afgelopen is. De getrouwheidspremie daarentegen is steeds gegarandeerd. Wel verdient het dan de voorkeur de bedragen ten laatste op 1 januari naar de nieuwe bank over te maken, aangezien dit de referentiedatum is…
 4. Spaarrekeningen met getrouwheidspremie: de meeste banken verlenen de getrouwheidspremie enkel als het geld op 1 januari gestort is en op de rekening blijft tot 31 december van dat jaar. Daarom is het onmogelijk van bank te veranderen zonder deze premie te verliezen… Slecht enkele banken hanteren andere, soepelere regels, die de betaling voorzien na 11 opeenvolgende maanden.
 5. De gunstige rentevoeten zijn vaak voorbehouden aan de zogenaamde "online' spaarrekeningen, waarvoor echter geen dienstverlening in het netwerk geldt.
 6. 0,50% basisrente + 1,50% getrouwheidspremie =/ 1,50% basisrente + 0,50% getrouwheidspremie, ook al is het totaal telkens 2% ! Waarom ?
  a.) de basisrentevoet van een spaarrekening is nooit gegarandeerd, tenzij anders vermeld: hij kan dus steeds zakken.
  b.) de getrouwheidspremie is gegarandeerd, maar het geld moet minstens 12 maanden op de spaarrekening blijven staan om er recht op te hebben: als u vroeger geld afhaalt wordt u dus gepenaliseerd. Gezien de huidige lage rentestand, is het nu beter te opteren voor hoge getrouwheidspremies, dus te kiezen voor zekerheid.
 7. Als u elke maand een vast bedrag spaart, heeft geen recht op de getrouwheidspremie, aangezien daarvoor enkel de bedragen in aanmerking komen die 12 opeenvolgende maanden op de rekening stonden. In dit geval kiest u best voor een spaarrekening met een hoge basisrente.
 8. Het spaargeld moet op de rekening geplaatst worden voor een zekere datum om van de tijdelijke voorwaarden te genieten. Dat kan betekenen dat deze bank niet erg interessant blijft zonder die promoties.
 9. De rentevoet is enkel geldig als u een nieuwe 'online' spaarrekening opent. Zo vermijden de banken kosten en moet u geld overschrijven via een andere rekening.