FRNL 

vdk Bank spaarrekeningen

vdk, wat staat voor "VolksDepositoKas," oftewel "de spaarbank van het volk," wil naast haar primaire rol als bank ook een sociale rol vervullen.

Daarom biedt vdk spaarbank ethische en solidaire spaarformules aan, die tevens het milieu respecteren.

Spaarrekening E-Spaarrekening

Online spaarrekening

Minder dan €50.000 aan besparingen

0,25%
Basisrente
0,75%
Getrouwheidspremie

Meer dan €50.000 aan besparingen

0,15%
Basisrente
0,45%
Getrouwheidspremie

Spaarrekening Rente Spaarrekening

Prestatiespaarrekening

Minder dan €10.000 aan besparingen

0,25%
Basisrente
0,70%
Getrouwheidspremie

Bedragen tussen 10.000€ en 25.000€

0,25%
Basisrente
0,60%
Getrouwheidspremie

Meer dan €25.000 aan besparingen

0,25%
Basisrente
0,35%
Getrouwheidspremie

Spaarrekening Spaar Plus

Sociale en ethische spaarrekening

Minder dan €10.000 aan besparingen

0,35%
Basisrente
0,75%
Getrouwheidspremie

Bedragen tussen 10.000€ en 25.000€

0,35%
Basisrente
0,65%
Getrouwheidspremie

Meer dan €25.000 aan besparingen

0,35%
Basisrente
0,40%
Getrouwheidspremie

Spaarrekening You Count

Spaarrekening voor jongeren

Minder dan €10.000 aan besparingen

1,00%
Basisrente
1,00%
Getrouwheidspremie

Bedragen tussen 10.000€ en 25.000€

0,70%
Basisrente
0,80%
Getrouwheidspremie

Meer dan €25.000 aan besparingen

0,35%
Basisrente
0,40%
Getrouwheidspremie

Wat moet u weten over vdk ?
Land van oorsprong De vdk Bank, voorheen bekend als vdk Spaarbank, is een Belgische commerciële bank.
Fiscaliteit Er is geen roerende voorheffing verschuldigd op de eerste renteschijf (geplafonneerd op 980 euro voor het inkomstenjaar 2023) ontvangen per rekening, per natuurlijke persoon met verblijfplaats in België, en per jaar. Dat bedrag wordt verdubbeld voor rekeningen geopend op naam van gehuwd of wettelijk samenwonenden (m.a.w. een plafond van 1.960 euro voor het inkomstenjaar 2023).
De roerende voorheffing bedraagt 15% voor elke rentevoergoeding die het plafond overtreft, en wordt automatisch bij de bron ingehouden door uw bank. Als u verschilllende spaarrekeningen heeft, moet u op uw belastingaangifte de rentevergoeding vermelden die het plafond overtreft, en waarop nog geen roerende voorheffing is ingehouden
Garantie spaarrekening De door particulieren en bepaalde rechtspersonen gestorte bedragen vallen onder de Europese depositobeschermingsregeling ten belope van 100.000 euro per persoon en per bank. vdk is aangesloten bij het verlpichte wettelijke Belgische depositogarantiestelsel.
Andere producten van de bank

* Informatie meegedeeld onder voorbehoud van fouten of wijzigingen. Beste-Rente-Spaarrekening.be wijst elke verantwoordelijkheid af en nodigt u uit om de correctheid van de gegevens in de brochures van de banken na te gaan alvorens een beslissing te nemen.