FRNL 

Spaarrekening You Count

vdk Bank
vdk Bank, een toonaangevende financiële instelling, onderscheidt zich door haar inzet om innovatieve en op maat gemaakte bankoplossingen te bieden, terwijl ze het vertrouwen en de tevredenheid van haar klanten versterkt door middel van uitstekende service.
Met de You Count spaarrekening kan je sparen voor kind. Dat kan al van bij de geboorte en tot 31 december van het jaar waarin je kind 30 jaar wordt. Tarieven op jaarbasis
 • Indien saldo? 10.000 EUR: basisrente 1,00% + getrouwheidspremie 1,00%
 • Indien saldo > 10.000 EUR - ? 25.000 EUR: basisrente 0,70% + getrouwheidspremie 0,80%
 • Indien saldo > 25.000 EUR: basisrente 0,35% + getrouwheidspremie 0,40%
Indien uw rekening lager is dan 10.000 €
Basisrente 1,00%
Getrouwheidspremie 1,00%
Indien uw storting tussen 10.000 € en 25.000 € ligt
Basisrente 0,70%
Getrouwheidspremie 0,80%
Indien uw storting hoger is dan 25.000 €
Basisrente 0,35%
Getrouwheidspremie 0,40%
Wat je moet weten over de spaarrekening You Count ?
Naam rekening You Count de vdk Bank
Type rekening De You Count spaarrekeing is een "gereglementeerde spaarrekening".
Voorwaarden
 • Je opent of sluit een You Count spaarrekening wanneer jij dat wil. Als je 16 jaar of ouder bent, kan je dat helemaal zelf - zonder toestemming van je ouders. Ben je jonger dan 16? Dan moet minstens een van je ouders mee tekenen als je een jongerenspaarrekening opent. Als ouder kan je de You Count spaarrekening openen in je eigen digitale omgeving, op bij je vdk-bankier.
 • Rekening voorbehouden voor jongeren tot 30 jaar
 • Miniumum inlage : 10.000 euro
 • Maximum inlage: 25.000,00 euro
 • U kan het saldo van uw rekening en de uitgevoerde verrichtingen raadplegen via rekeninguittreksels, web banking en in hun kantoren.
 • U rekening mag geen negatief saldo hebben
Aan welke voorwaarden moet worden voldaan voor de uitbetaling van de loyaliteitspremie? De basisrente is verworven vanaf de dag van de storting van het geld op de rekening en dit tot de dag van de geldopname. Het basisrentetarief kan te allen tijde door de bank worden gewijzigd. De basisrentevoeten uit het verleden bieden geen enkele garantie voor de toekomstige rentevoeten De basisrente wordt op uw rekening gestort met valuta 1 januari of wanneer u uw rekening afsluit.
Onder welke voorwaarden wordt de getrouwheidspremie betaald? De getrouwheidspremie is slechts verworven voor bedragen die gedurende 12 maanden na de storting ononderbroken op de gereglementeerde spaarrekening blijven staan. De premie loopt vanaf de dag van de storting. De verworven getrouwheidspremie op bedragen van minimaal 500 euro die u van die gereglementeerde spaarrekening overdraagt naar een andere gereglementeerde spaarrekening waarvan u eveneens houder bent bij dezelfde bank, blijft verworven op voorwaarde dat het aantal overdrachten beperkt blijft tot 3 per jaar. De dag na die waarop de getrouwheidspremie is verworven, start een nieuwe verwervingsperiode van 12 maanden. Het tarief van de getrouwheidspremie kan te allen tijde door de bank worden gewijzigd. Het geldende tarief van de getrouwheidspremie op het moment van de storting of bij aanvang van een nieuwe verwervingsperiode blijft gedurende 12 maanden ongewijzigd van toepassing.
Kosten Kosten voor beheer
 • Openen: gratis
 • Sluiten: gratis
 • Jaarlijkse afrekening: gratis
 • Eventuele verzekering: niet van toepassing
 • Mogelijke verzendkosten van brieven en andere kosten: portokosten
Fiscaliteit Er is geen roerende voorheffing verschuldigd op de eerste renteschijf (geplafonneerd op 980 euro voor het inkomstenjaar 2023) ontvangen per rekening, per natuurlijke persoon met verblijfplaats in België, en per jaar. Dat bedrag wordt verdubbeld voor rekeningen geopend op naam van gehuwd of wettelijk samenwonenden (m.a.w. een plafond van 1.960 euro voor het inkomstenjaar 2023).
De roerende voorheffing bedraagt 15% voor elke rentevoergoeding die het plafond overtreft, en wordt automatisch bij de bron ingehouden door uw bank. Als u verschilllende spaarrekeningen heeft, moet u op uw belastingaangifte de rentevergoeding vermelden die het plafond overtreft, en waarop nog geen roerende voorheffing is ingehouden.
Garantie vdk bank is aangesloten bij het Belgische Beschermingsfonds voor deposito's, waardoor een bedragt tot 100.000€ per klant is gegarandeerd.
Andere producten

* Informatie meegedeeld onder voorbehoud van fouten of wijzigingen. Beste-Rente-Spaarrekening.be wijst elke verantwoordelijkheid af en nodigt u uit om de correctheid van de gegevens in de brochures van de banken na te gaan alvorens een beslissing te nemen.