VDK Spaarbank

 
 
 
 
 
 
Andere spaarrekeningen jongeren
Belfius Klassieke spaarrekening
Cph spaarboekje
Europabank Jongerenrekening
ING Oranje Boekje
ING Groen Boekje
KBC Groeispaarrekening
VDK Jovo spaarrekening
 
Baby's deposito's
Belfius baby spaarrekening
Europabank Jongerenrekening
KBC Groeispaarrekening
 

Spaarrekeningen
Spaarboekjes
Rentevoet spaarrekening
28 spaarbanken
Beste spaarrekening

Spaarrekening jongeren

Duurzaam sparen
Spaarrekening openen
Valstrikken
 
Spaargids
Nieuws
FAQ
Fiscaliteit
Beschermingsfonds
Rating
Bankrekeningen
Gratis zichtrekeningen
 

Jovo Spaarrekening

sparen
     
U bent hier : Banken > VDK > Jovo SpaarrekeningVDK Jovo spaarrekening

Een Jovo Spaarrekening is de aangewezen bestemming voor de "envelopjes" bij geboorte, communie of lentefeest, voor verjaardagsfooien of voor zakgeld. Verwarcht je binnekort een baby? Dan kan je als toekomstige ouders al vóór de geboorte een rekeningnummer reserveren dat je als vrijblijvende cadeautip kan afdrukken op de geboortekaartjes.
Mogelijkheid de rekening te openen voor de geboorte
Geschenk voor het kind
Vanaf het gebooren tot 24 jaar
0,01 %
0,10 %
Naam van de rekening
VDK Jovo spaarrekening
Type rekening
Gereglementeerde spaarrekening
Kosten van de spaarrekening
Gratis opening, beheer en afsluiting
Openen van de spaarrekening Enkel op kantoor door een ouder of iemand anders in naam van het kind.
Gekkoppelde zichtrekening aan spaarrekening
U kunt vanaf de 12deverjaardag immers een Jovo Girorekening openen op naam van uw kind. Met deze kosteloze zicht­rekening en de bijhorende gratis bankkaart maakt u uw oogappel stap voor stap vertrouwd met het moderne betalingsverkeer.
Beheer van de rekening Ter informatie: tot de 16de verjaardag kan het kind nooit op eigen houtje geld afhalen van de Jovo Spaarrekening. Er moet altijd minstens één van de wettelijke vertegenwoordigers (=doorgaans de ouders) meetekenen.
Minimum bedrag
Geen minimum
Maximum bedrag
Geen maximum
Voor de berekening van de getrouwheidspremie wordt bij iedere afhaling dat bedrag eerst afgetrokken van de tegoeden waarvan de getrouwheidsperiode het minst ver is gevorderd,.
Rekeninguittreksels
Als ouder kunt u de Jovo Spaarrekening bijvoorbeeld opnemen in uw eigen Print’oMatic abonnement, zodat u de rekeninguittreksels kosteloos kunt afdrukken aan de uittrekselprinters in zowat alle VDK-vestigingen. Of u kunt de rekening beheren in uw eigen online@vdk abonnement
Storting: J + 1, Afhaling: J + 0
Onder welke voorwaarden wordt de getrouwheidspremie uitgekeerd?
Op de bedragen die 11 opeenvolgende maanden in hetzelfde jaar op de rekening bleven, bij storting in januari, of 12 opeenvolgende maanden in hetzelfde kalanderjaar.
Veiligheid van internet bankieren
Met digipass, de kaartlezer die een elektronische handtekening aanmaakt
Fiscaliteit Er is geen roerende voorheffing verschuldigd op de eerste renteschijf (geplafonneerd op 990 euro voor het inkomstenjaar 2020) ontvangen per rekening, per natuurlijke persoon met verblijfplaats in België, en per jaar. Dat bedrag wordt verdubbeld voor rekeningen geopend op naam van gehuwd of wettelijk samenwonenden (m.a.w. een plafond van 1980 euro voor het inkomstenjaar 2020). De roerende voorheffing bedraagt 15% voor elke rentevergoeding die het plafond overtreft, en wordt automatisch bij de bron ingehouden door uw bank. Als u verschillende spaarrekeningen heeft, moet u op uw belastingaangifte de rentevergoeding vermelden die het plafond overtreft, en waarop nog geen roerende voorheffing is ingehouden.
Garantie spaargeld Uw spaartegoeden zijn verzekerd door het Belgische Beschermingsfonds voor bankdeposito's dat bij een faillissement van VDK Spaarbank tot maximum 100.000 € garandeert per klant en per rekening.
Andere sparrekeningen bij VDK Spaarbank
Sparen op - 1 jaar Sparen op + 1 jaar
SpaarPlus rekening Rentespaarrekening
E-spaarrekening
Duurzaam sparen Jongeren
SpaarPlus rekening Jovo spaarrekening

Publiciteit
Nu in de kijker:
MeDirect, - Gereglementeerde spaarrekening
Maandsparen Max : 0,05% basisrente en 0,65% getrouwheidspremie
MeDirect, - Gereglementeerde spaarrekening
Dynamic sparen : 0,30% basisrente en 0,10% getrouwheidspremie
Santander, Vision+ - Gereglementeerde spaarrekening
Vision+ : 0,05% basisrente en 0,55% getrouwheidspremie

* Informatie meegedeeld onder voorbehoud van fouten of wijzigingen. www.beste-rente-spaarrekening.be wijst elke verantwoordelijkheid af en nodigt u uit om de correctheid van de gegevens in de brochures van de banken na te gaan alvorens een beslissing te nemen.