vdk bank

 
 
Onze sponsors (publiciteit)
MeDirect Fidelity
(Basisrente 0,30% en 1,20% getrouwheidspremie)
Dynamic Sparen
(Basisrente 0,80% en 0,25% getrouwheidspremie)
Vision Plus
(Basisrente 0,65% en 1,10% getrouwheidspremie )
Vision Max
(Basisrente 0,80% en 1,20% getrouwheidspremie )
Vision
(Basisrente 1,00% en 0,25% getrouwheidspremie )
 
 Publiciteit
 
 
Welke spaarbank kiezen?
Argenta Europabank
Axa Bank Fintro
Aion Hello bank!
Belfius ING
BNP Paribas Fortis KBC

Bpost Bank

Keytrade Bank
CBC MeDirect
Beobank Nagelmackers
CKV NIBC Direct
Crelan VDK
CPH Santander
Deutsche Bank  
Sparen
Op meer dan 1 jaar
Op minder dan 1 jaar
 

Sparen met trimestriele storting

Spaarrekening openen
Valstrikken
 
Spaargids
Nieuws
FAQ
Fiscaliteit
Beschermingsfonds
Rating
Bankrekeningen
Gratis zichtrekeningen
 

SpaarPlus Rekening de 100% duurzame spaarrekening van vdk-bank

spaarrekeningen
     


SpaarPlus Rekening

Geef je spaargeld een sociaal-ethische bestemming met de SpaarPlus Rekening van vdk-bank.
Spaargeld wordt 100% herbelegd op een transparante en sociaal-ethische manier.

  Laatste verificatie: 26.05.2023
Basisrente
0,25%
Getrouwheidspremie
0,25%
 
Publiciteit
MeDirect   Dynamic spaarrekening : basisrente van 0,80% en 0,25% getrouwheidspremie
Voorbeeld van de verkregen interest op de SpaarPlus Rekening
Hier ziet u concreet wat de spaarrekening na 1 jaar opbrengt
Initiële storting
Verkregen interest
Total
10.000€
50€
10.050€
25.000€
125€
25.125€
Naam van rekening SpaarPlus Rekening
Type rekening De SpaarPlus Rekening is een "gereglementeerde spaarrekening"
Voorwaarden
 • De SpaarPlus Rekening kan op verzoek worden geopend in uw bankagenstchap, via mobile@vdk en online@vdk
 • Spaargeld wordt 100% herbelegd op een transparante en sociaal-ethische manier
 • Bijdragen aan sociaal-maatschappelijk engagement
 • U kan het saldo van uw rekening en de uitgevoerde verrichtingen raadplegen via rekeninguittreksels, mobile@vdk en online@vdk
 • U rekening mag geen negatief saldo hebben
Onder welke voorwaarden wordt de getrouwheidspremie betaald? De getrouwheidspremie is slechts verworven voor bedragen die gedurende 12 maanden na de storting ononderbroken op de gereglementeerde spaarrekening blijven staan. De premie loopt vanaf de dag van de storting. De verworven getrouwheidspremie op bedragen van minimaal 500 euro die u van die gereglementeerde spaarrekening overdraagt naar een andere gereglementeerde spaarrekening waarvan u eveneens houder bent bij dezelfde bank, blijft verworven op voorwaarde dat het aantal overdrachten beperkt blijft tot 3 per jaar. De dag na die waarop de getrouwheidspremie is verworven, start een nieuwe verwervingsperiode van 12 maanden. Het tarief van de getrouwheidspremie kan te allen tijde door de bank worden gewijzigd. Het geldende tarief van de getrouwheidspremie op het moment van de storting of bij aanvang van een nieuwe verwervingsperiode blijft gedurende 12 maanden ongewijzigd van toepassing.
Onder welke voorwaarden wordt de basisrente betaald?

De basisrente is verworven vanaf de dag van de storting van het geld op de rekening en dit tot de dag van de geldopname. Het basisrentetarief kan te allen tijde door de bank worden gewijzigd. De basisrentevoeten uit het verleden bieden geen enkele garantie voor de toekomstige rentevoeten De basisrente wordt op uw rekening gestort met valuta 1 januari of wanneer u uw rekening afsluit.

Kosten Beheerskosten
 • Opening: gratis
 • Afsluiting: gratis
 • Jaarlijkse afrekening: gratis
 • Eventuele verzekering: niet aangeboden
 • Eventuele postverzendingskosten en andere kosten: portokosten
Fiscaliteit Er is geen roerende voorheffing verschuldigd op de eerste renteschijf (geplafonneerd op 980 euro voor het inkomstenjaar 2023) ontvangen per rekening, per natuurlijke persoon met verblijfplaats in België, en per jaar. Dat bedrag wordt verdubbeld voor rekeningen geopend op naam van gehuwd of wettelijk samenwonenden (m.a.w. een plafond van 1.960 euro voor het inkomstenjaar 2023).
De roerende voorheffing bedraagt 15%
voor elke rentevoergoeding die het plafond overtreft, en wordt automatisch bij de bron ingehouden door uw bank. Als u verschilllende spaarrekeningen heeft, moet u op uw belastingaangifte de rentevergoeding vermelden die het plafond overtreft, en waarop nog geen roerende voorheffing is ingehouden
Garantie spaarrekening De door particulieren en bepaalde rechtspersonen gestorte bedragen vallen onder de Europese depositobeschermingsregeling ten belope van 100.000 euro per persoon en per bank. vdk bank nv is aangesloten bij het verlpichte wettelijke Belgische depositogarantiestelsel.
Andere producten
 • vdk GiroPlus Rekening: met de GiroPlus Rekening, regel je dagelijkse bankzaken zowel via digitaal bankieren als aan het loket (€3,5/maand)
 • vdk SpaarPlus: geef je spaargeld een sociaal-ethische bestemming met de SpaarPlus Rekening van vdk bank.
 • vdk Rentespaarrekening: een spaarrekening met een minimuminlage van 10.000 euro
 • vdk You Cout zichtrekening: een betaalrekening 100% gratis voor jongeren van 10 tot en met 30 jaar
 • vdk You Count spaarrekening: de spaarrekening die mee groeit met je kind
 

* Informatie meegedeeld onder voorbehoud van fouten of wijzigingen. www.beste-rente-spaarrekening.be wijst elke verantwoordelijkheid af en nodigt u uit om de correctheid van de gegevens in de brochures van de banken na te gaan alvorens een beslissing te nemen.