Europabank

 
 
 
 
 
 
Andere spaarrekeningen jongeren
Belfius Klassieke spaarrekening
Cph spaarboekje
Europabank Jongerenrekening
ING Oranje Boekje
ING Groen Boekje
KBC Groeispaarrekening
VDK Jovo spaarrekening
 
Baby's deposito's
Belfius baby spaarrekening
Europabank Jongerenrekening
KBC Groeispaarrekening
 

Sparen
Op meer dan 1 jaar
Op minder dan 1 jaar
 

Sparen met trimestriele storting

Spaarrekening openen
Valstrikken
 
Spaargids
Nieuws
FAQ
Fiscaliteit
Beschermingsfonds
Rating
Bankrekeningen
Gratis zichtrekeningen
 

Jongerenboekje

sparen
     

Europabank

Europabank werd in 1965 opgericht door de Amerikaanse holding "International Bank of Washington" en is momenteel vooral actief in Europa.
Jongerenboekje
Het Jongerenboekje is een gereglementeerde spaarrekening voor kinderen en jongeren die tot hun 25ste de maximale vergoeding ontvangen. Ook ouders kunnen deze spaarrekening op naam van hun kind openen.
0,75 %
0,60 %
Naam van rekening Jongerenboekje
Type rekening Het Jongerenboekje is een "gereglementeerde spaarrekening"
Voorwaarden
 • Het Jongerenboekje kan op verzoek worden geopen in uw bankagestschap of via eb online (internetbankieren).
 • Rekening voorbehouden voor mensen jonger dan 25 jaar
 • Miniumum inlage : 0 euro
 • Maximum inlage: 500.000,00 euro
 • U kan het saldo van uw rekening en de uitgevoerde verrichtingen raadplegen via rekeninguittreksels, web banking en in hun kantoren.
 • U rekening mag geen negatief saldo hebben
Onder welke voorwaarden wordt de getrouwheidspremie betaald? De getrouwheidspremie is slechts verworven voor bedragen die gedurende 12 maanden na de storting ononderbroken op de gereglementeerde spaarrekening blijven staan. De premie loopt vanaf de dag van de storting. De verworven getrouwheidspremie op bedragen van minimaal 500 euro die u van die gereglementeerde spaarrekening overdraagt naar een andere gereglementeerde spaarrekening waarvan u eveneens houder bent bij dezelfde bank, blijft verworven op voorwaarde dat het aantal overdrachten beperkt blijft tot 3 per jaar. De dag na die waarop de getrouwheidspremie is verworven, start een nieuwe verwervingsperiode van 12 maanden. Het tarief van de getrouwheidspremie kan te allen tijde door de bank worden gewijzigd. Het geldende tarief van de getrouwheidspremie op het moment van de storting of bij aanvang van een nieuwe verwervingsperiode blijft gedurende 12 maanden ongewijzigd van toepassing.
Onder welke voorwaarden wordt de basisrente betaald?

De basisrente is verworven vanaf de dag van de storting van het geld op de rekening en dit tot de dag van de geldopname. Het basisrentetarief kan te allen tijde door de bank worden gewijzigd. De basisrentevoeten uit het verleden bieden geen enkele garantie voor de toekomstige rentevoeten De basisrente wordt op uw rekening gestort met valuta 1 januari of wanneer u uw rekening afsluit.

Kosten Beheerskosten
 • Sluiting: gratis
 • Haarlijkse afrekening: gratis
 • Eventuele verzekering: niet van toepassing
 • Eventuele postverzendingskosten en andere kosten:
  Zesmaandelijkse en elekronische afschriften via eb online: geen portkosten.
  Tweemaandelijks, maandelijks, halfmaandelijks, wekelijks en dagelijkse afschriften: per omslag het geldend posttarief op de dag van verzending, aangerekend op einde jaar of bij afsluiting van de rekening.
Fiscaliteit Er is geen roerende voorheffing verschuldigd op de eerste renteschijf (geplafonneerd op 980 euro voor het inkomstenjaar 2023) ontvangen per rekening, per natuurlijke persoon met verblijfplaats in België, en per jaar. Dat bedrag wordt verdubbeld voor rekeningen geopend op naam van gehuwd of wettelijk samenwonenden (m.a.w. een plafond van 1.960 euro voor het inkomstenjaar 2023).
De roerende voorheffing bedraagt 15%
voor elke rentevoergoeding die het plafond overtreft, en wordt automatisch bij de bron ingehouden door uw bank. Als u verschilllende spaarrekeningen heeft, moet u op uw belastingaangifte de rentevergoeding vermelden die het plafond overtreft, en waarop nog geen roerende voorheffing is ingehouden
Garantie spaarrekening Europabank is aangesloten bij het Belgische Beschermingsfonds voor deposito's, waardoor een bedragt tot 100 000€ per klant is gegarandeerd
Andere producten
 • Europabank Eco Pakket: gratis online zichtrekening
 • Europabank Comfort Pakket: een complete betaalrekening die u online, in een kantoor of via uw smartphone of tablet beheert
 • Europabank Pro Pakket: een rekening aangepast aan professionals, met 4 debetkaarten en alle verrichtingen aan het loket onbeperkt (papieren overschrijvingen, incasseren cheques …).
 • Europabank Renteboekje Plus: spaarrekeningen voor wie minimaal 15.000 euro wil besparen
 • Europabank Renteboekje: een klassieke spaarrekening
 • Europabank Jongerenboekje

Publiciteit
Nu in de kijker:
MeDirect, - Gereglementeerde spaarrekening
Maandsparen Max : 0,05% basisrente en 0,25% getrouwheidspremie
MeDirect, - Gereglementeerde spaarrekening
Dynamic sparen : 0,80% basisrente en 0,25% getrouwheidspremie
Santander, Vision Plus - Gereglementeerde spaarrekening
Vision Plus : 0,50% basisrente en 1,00% getrouwheidspremie
Santander, Vision Max - Gereglementeerde spaarrekening
Vision Max : van 0,05% tot 0,80% basisrente en 1,00% getrouwheidspremie

* Informatie meegedeeld onder voorbehoud van fouten of wijzigingen. www.beste-rente-spaarrekening.be wijst elke verantwoordelijkheid af en nodigt u uit om de correctheid van de gegevens in de brochures van de banken na te gaan alvorens een beslissing te nemen.