FRNL 

ING Tempo Sparen spaar op een recurrente manier
Tarief bijgewerkt op 06/12/2023

Spaarrekening Tempo

ING Bank
ING België heeft zich aangepast en getransformeerd tot een van de grootste en meest gerespecteerde financiële instellingen van België.
Een gereglementeerde spaarrekening geschikt voor periodiek sparen.Met deze rekening spaar je regelmatig zonder daarbij na te denken! Deze kan op elk moment worden geraadpleegd op je smartphone of computer.
Basisrente en getrouwheidspremie van de spaarrekening Tempo ?
Basisrente 1,20%
Getrouwheidspremie 1,75%
Hier ziet u concreet wat de spaarrekening Tempo na 1 jaar opbrengt
Initiële storting Verkregen interest Totaal
0,00€ 0,00€ 0,00€
Wat je moet weten over de spaarrekening Tempo ?
Naam rekening Tempo de ING Bank
Eenvoudige, veilige online accountverbinding via itsme
Type rekening Gereguleerde online spaarrekening.
Voorwaarden
 • De rekening kan op verzoek worden geopen in uw bankagestschap of op de website van de bank
 • Miniumum inlage : niet van toepassing
 • Dépôt minimum : pas d'application
 • Maximum inlage: €500 per maand en maximum saldo: niet van toepassing
 • U kan het saldo van uw rekening en de uitgevoerde verrichtingen raadplegen via uw rekeninguittreksels, via web banking en mobile banking
 • U rekening mag geen negatief saldo hebben
Onder welke voorwaarden wordt de basisrente betaald? De basisrente is verworven vanaf de dag van de storting van het geld op de rekening en dit tot de dag van de geldopname. Het basisrentetarief kan te allen tijde door de bank worden gewijzigd. De basisrentevoeten uit het verleden bieden geen enkele garantie voor de toekomstige rentevoeten. De basisrente wordt op uw rekening gestort met valuta 1 januari of wanneer u uw rekening afsluit.
Onder welke voorwaarden wordt de getrouwheidspremie betaald? De getrouwheidspremie is slechts verworven voor bedragen die gedurende 12 maanden na de storting ononderbroken op de gereglementeerde spaarrekening blijven staan. De premie loopt vanaf de dag van de storting. De verworven getrouwheidspremie op bedragen van minimaal 500 euro die u van die gereglementeerde spaarrekening overdraagt naar een andere gereglementeerde spaarrekening waarvan u eveneens houder bent bij dezelfde bank, blijft verworven op voorwaarde dat het aantal overdrachten beperkt blijft tot 3 per jaar. De dag na die waarop de getrouwheidspremie is verworven, start een nieuwe verwervingsperiode van 12 maanden. Het tarief van de getrouwheidspremie kan te allen tijde door de bank worden gewijzigd. Het geldende tarief van de getrouwheidspremie op het moment van de storting of bij aanvang van een nieuwe verwervingsperiode blijft gedurende 12 maanden ongewijzigd van toepassing.
Kosten
 • Beheerskosten
  • Opening: gratis
  • Sluiting: gratis
  • Jaarlijkse afrekening: gratis
Eventuele verzekering: ING Rekeningverzekering: 4,80 euro per jaar
Eventuele postverzendingskosten en ander kosten: niet van toepassing
Fiscaliteit Er is geen roerende voorheffing verschuldigd op de eerste renteschijf (geplafonneerd op 980 euro voor het inkomstenjaar 2023) ontvangen per rekening, per natuurlijke persoon met verblijfplaats in België, en per jaar. Dat bedrag wordt verdubbeld voor rekeningen geopend op naam van gehuwd of wettelijk samenwonenden (m.a.w. een plafond van 1.960 euro voor het inkomstenjaar 2023).
De roerende voorheffing bedraagt 15% voor elke rentevoergoeding die het plafond overtreft, en wordt automatisch bij de bron ingehouden door uw bank. Als u verschilllende spaarrekeningen heeft, moet u op uw belastingaangifte de rentevergoeding vermelden die het plafond overtreft, en waarop nog geen roerende voorheffing is ingehouden.
Garantie Bedragen die door natuurlijke personen en bepaalde rechtspersonen worden gedeponeerd, vallen tot 100.000 euro per persoon en per bank onder het Europees depositogarantiestelsel. ING België is lid van het verplichte wettelijke depositogarantiestelsel in België.
Andere producten

* Informatie meegedeeld onder voorbehoud van fouten of wijzigingen. Beste-Rente-Spaarrekening.be wijst elke verantwoordelijkheid af en nodigt u uit om de correctheid van de gegevens in de brochures van de banken na te gaan alvorens een beslissing te nemen.