ING

 
 
Onze sponsors (publiciteit)
MeDirect Fidelity
(Basisrente 0,30% en 1,20% getrouwheidspremie)
Dynamic Sparen
(Basisrente 0,80% en 0,25% getrouwheidspremie)
Vision Plus
(Basisrente 0,65% en 1,10% getrouwheidspremie )
Vision Max
(Basisrente 0,80% en 1,20% getrouwheidspremie )
Vision
(Basisrente 1,00% en 0,25% getrouwheidspremie )
 
 Publiciteit
 
 
Welke spaarbank kiezen?
Argenta Europabank
Axa Bank Fintro
Aion Hello bank!
Belfius ING
BNP Paribas Fortis KBC

Bpost Bank

Keytrade Bank
CBC MeDirect
Beobank Nagelmackers
CKV NIBC Direct
Crelan VDK
CPH Santander
Deutsche Bank  
Sparen
Op meer dan 1 jaar
Op minder dan 1 jaar
 

Sparen met trimestriele storting

Spaarrekening openen
Valstrikken
 
Spaargids
Nieuws
FAQ
Fiscaliteit
Beschermingsfonds
Rating
Bankrekeningen
Gratis zichtrekeningen
 

ING Tempo Sparen: spaar op een recurrente manier

spaarrekening

Axa

ING Tempo Sparen
Een gereglementeerde spaarrekening geschikt voor periodiek sparen.Met deze rekening spaar je regelmatig zonder daarbij na te denken! Deze kan op elk moment worden geraadpleegd op je smartphone of computer.
  Laatste verificatie:26.05.2023
 
Publiciteit
  Spaarrekening Vision Plus: basisrente van 0,65% en 1,10% getrouwheidspremie

0,70%

0,70%
Naam ING Tempo Sparen
Type rekening Dee ING Tempo Sparen is een "gereglementeerde spaarrekening"
Voorwaarden
 • De rekening kan op verzoek worden geopen in uw bankagestschap of op de website van de bank
 • Miniumum inlage : niet van toepassing
 • Maximum inlage: 500 € per maand en maximum saldo: niet van toepassing
 • U kan het saldo van uw rekening en de uitgevoerde verrichtingen raadplegen via uw rekeninguittreksels, via web banking en mobile banking
 • U rekening mag geen negatief saldo hebben
Onder welke voorwaarden wordt de getrouwheidspremie betaald? De getrouwheidspremie is slechts verworven voor bedragen die gedurende 12 maanden na de storting ononderbroken op de gereglementeerde spaarrekening blijven staan. De premie loopt vanaf de dag van de storting. De verworven getrouwheidspremie op bedragen van minimaal 500 euro die u van die gereglementeerde spaarrekening overdraagt naar een andere gereglementeerde spaarrekening waarvan u eveneens houder bent bij dezelfde bank, blijft verworven op voorwaarde dat het aantal overdrachten beperkt blijft tot 3 per jaar. De dag na die waarop de getrouwheidspremie is verworven, start een nieuwe verwervingsperiode van 12 maanden. Het tarief van de getrouwheidspremie kan te allen tijde door de bank worden gewijzigd. Het geldende tarief van de getrouwheidspremie op het moment van de storting of bij aanvang van een nieuwe verwervingsperiode blijft gedurende 12 maanden ongewijzigd van toepassing. 
Onder welke voorwaarden wordt de basisrente betaald? De basisrente is verworven vanaf de dag van de storting van het geld op de rekening en dit tot de dag van de geldopname. Het basisrentetarief kan te allen tijde door de bank worden gewijzigd. De basisrentevoeten uit het verleden bieden geen enkele garantie voor de toekomstige rentevoeten. De basisrente wordt op uw rekening gestort met valuta 1 januari of wanneer u uw rekening afsluit.
Kosten Beheerskosten
 • Opening: gratis
 • Sluiting: gratis
 • Jaarlijkse afrekening: gratis
 • Eventuele verzekering: ING Rekeningverzekering: 4,80 euro per jaar
 • Eventuele postverzendingskosten en ander kosten : niet van toepassing
Fiscaliteit Er is geen roerende voorheffing verschuldigd op de eerste renteschijf (geplafonneerd op 980 euro voor het inkomstenjaar 2023) ontvangen per rekening, per natuurlijke persoon met verblijfplaats in België, en per jaar. Dat bedrag wordt verdubbeld voor rekeningen geopend op naam van gehuwd of wettelijk samenwonenden (m.a.w. een plafond van 1.960 euro voor het inkomstenjaar 2023).
De roerende voorheffing bedraagt 15%
voor elke rentevoergoeding die het plafond overtreft, en wordt automatisch bij de bron ingehouden door uw bank. Als u verschilllende spaarrekeningen heeft, moet u op uw belastingaangifte de rentevergoeding vermelden die het plafond overtreft, en waarop nog geen roerende voorheffing is ingehouden
Garantie spaarrekening De door particulieren en bepaalde rechtspersonen gestorte bedragen vallen onder de Europese depositobeschermingsregeling ten belope van 100.000 euro per persoon en per bank. ING België is aangesloten bij het verplichte wettelijke Belgische depositogarantiestelsell.
ING producten
 • ING Lion Account: zichtrekening voor iedereen die online en via mobile een rekening wil beheren (€1,90/maand)
 • ING Groene: zichtrekening met alle comfort (€4,50/maand)
 • ING Tempo Sparen: voor periodiek sparen
 • ING spaarrekening: voor spaargeld dat uw binnen 1 jaar niet nodig hebt

* Informatie meegedeeld onder voorbehoud van fouten of wijzigingen. www.beste-rente-spaarrekening.be wijst elke verantwoordelijkheid af en nodigt u uit om de correctheid van de gegevens in de brochures van de banken na te gaan alvorens een beslissing te nemen.