FRNL 

ING heeft een spaarproduct genaamd Sparen voor uw kind
Tarief bijgewerkt op 06/12/2023

Spaarrekening Kinderen

ING Bank
ING België heeft zich aangepast en getransformeerd tot een van de grootste en meest gerespecteerde financiële instellingen van België.
Constitueer een spaarpot voor uw kind, waar hij/zij van kan profiteren op zijn/haar 18e verjaardag, of leer hem/haar te sparen terwijl u een oogje houdt op zijn/haar transacties.
Basisrente en getrouwheidspremie van de spaarrekening Kinderen ?
Basisrente 0,45%
Getrouwheidspremie 1,05%
Hier ziet u concreet wat de spaarrekening Kinderen na 1 jaar opbrengt
Initiële storting Verkregen interest Totaal
0,00€ 0,00€ 0,00€
Wat je moet weten over de spaarrekening Kinderen ?
Naam rekening Kinderen de ING Bank
Eenvoudige, veilige online accountverbinding via itsme
Type rekening ING Gereglementeerde Spaarrekening
Voorwaarden
 • U kunt een rekening openen op verzoek in uw bankfiliaal of via Home'Bank
 • Deze rekening is bedoeld voor personen jonger dan 18 jaar
 • Minimale storting: niet van toepassing
 • Maximale storting: niet van toepassing
 • U kunt uw rekeningsaldo en uitgevoerde transacties raadplegen via rekeningafschriften, via internetbankieren en via self-banking
 • Uw rekening kan geen negatief saldo hebben
Onder welke voorwaarden wordt de basisrente betaald? De basisrente wordt bijgeschreven op uw rekening op de valutadatum van 1 januari of bij sluiting van de rekening.
Aan welke voorwaarden moet worden voldaan voor de uitbetaling van de loyaliteitspremie? De basisrente wordt verkregen vanaf de dag dat het geld op de rekening wordt gestort, tot de dag dat het wordt opgenomen. Het tarief van de basisrente kan te allen tijde door de bank worden gewijzigd. De basisrentetarieven uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige tarieven.
Onder welke voorwaarden wordt de getrouwheidspremie betaald? De getrouwheidspremie is slechts verworven voor bedragen die gedurende 12 maanden na de storting ononderbroken op de gereglementeerde spaarrekening blijven staan. De premie loopt vanaf de dag van de storting.
De verworven getrouwheidspremie op bedragen van minimaal 500 euro die u van die gereglementeerde spaarrekening overdraagt naar een andere gereglementeerde spaarrekening waarvan u eveneens houder bent bij dezelfde bank, blijft verworven op voorwaarde dat het aantal overdrachten beperkt blijft tot 3 per jaar.
De dag na die waarop de getrouwheidspremie is verworven, start een nieuwe verwervingsperiode van 12 maanden. Het tarief van de getrouwheidspremie kan te allen tijde door de bank worden gewijzigd. Het geldende tarief van de getrouwheidspremie op het moment van de storting of bij aanvang van een nieuwe verwervingsperiode blijft gedurende 12 maanden ongewijzigd van toepassing.
Kosten
 • Beheerskosten:
  • Gratis opening
  • Gratis sluiting
  • Gratis jaaroverzicht
Eventuele kosten voor het versturen van brieven en andere kosten: €5,- per jaar + verzendkosten.
Fiscaliteit Er wordt geen roerende voorheffing geheven op de eerste schijf van rente (tot een maximum van 980 euro voor het inkomstenjaar 2023) die ontvangen wordt op een rekening door een natuurlijke persoon die in België woont, per jaar. Dit bedrag wordt verdubbeld voor rekeningen op naam van gehuwde partners of wettelijke samenwonenden (dus een maximum van 1.960 euro voor het inkomstenjaar 2023).
Een tarief van 15% wordt toegepast op alle rente die het plafond overschrijdt. Dit bedrag wordt automatisch aan de bron ingehouden door uw bank.
Garantie De door particulieren en bepaalde rechtspersonen gestorte bedragen vallen onder de Europese depositobeschermingsregeling ten belope van 100.000 euro per persoon en per bank. ING België is aangesloten bij het verplichte wettelijke Belgische depositogarantiestelsell
Andere producten

* Informatie meegedeeld onder voorbehoud van fouten of wijzigingen. Beste-Rente-Spaarrekening.be wijst elke verantwoordelijkheid af en nodigt u uit om de correctheid van de gegevens in de brochures van de banken na te gaan alvorens een beslissing te nemen.