BNP Paribas Fortis

 
 
Onze sponsors (publiciteit)
MeDirect Fidelity
(Basisrente 0,30% en 1,20% getrouwheidspremie)
Dynamic Sparen
(Basisrente 0,80% en 0,25% getrouwheidspremie)
Vision Plus
(Basisrente 0,65% en 1,10% getrouwheidspremie )
Vision Max
(Basisrente 0,80% en 1,20% getrouwheidspremie )
Vision
(Basisrente 1,00% en 0,25% getrouwheidspremie )
 
 Publiciteit
 
 
Welke spaarbank kiezen?
Argenta Europabank
Axa Bank Fintro
Aion Hello bank!
Belfius ING
BNP Paribas Fortis KBC

Bpost Bank

Keytrade Bank
CBC MeDirect
Beobank Nagelmackers
CKV NIBC Direct
Crelan VDK
CPH Santander
Deutsche Bank  

Sparen
Op meer dan 1 jaar
Op minder dan 1 jaar
 

Sparen met trimestriele storting

Spaarrekening openen
Valstrikken
 
Spaargids
Nieuws
FAQ
Fiscaliteit
Beschermingsfonds
Rating
Bankrekeningen
Gratis zichtrekeningen
 

Spaarrekening

spaarrekening
     
BNP Paribas

Spaarrekening

Met deze gereglementeerde spaarrekening spaart u tot 250.000 euro voor later.
 Laatste verificatie: 26.05.2023

0,15%

0,10%
 
Publiciteit
MeDirect   Dynamic spaarrekening : basisrente van 0,80% en 0,25% getrouwheidspremie
Voorbeeld van de verkregen interest op de
spaarrekening
Hier ziet u concreet wat de spaarrekening na 1 jaar opbrengt
Initiële storting
Verkregen interest
Total
10.000€
25,00€
10.025€
25.000€
65,00€
25.065€
Naam van rekeningBNP Paribas Fortis Spaarrekening
Type rekening De Spaarrekening is een "gereglementeerde spaarrekening"
Voorwaarden
 • De opening via het distributienetwerk van het merk BNP Paribas Fortis kan op verzoek gebeuren in uw bankagenstchap of op de website van de bank, de opening via het distributiekanaal Hello Bank kan gebeuren via de webiste van de bank.
 • Minimuminlage: niet van toepassing
 • Maximuminlage: 250.000 euro
 • U kan het saldo van uw rekening en de uitgevoerde verrichtingen raadplegen via rekeninguittreksels, Self-banking, Easy Banking Web, Easy Banking App
 • U rekening mag geen negatief saldo hebben
Onder welke voorwaarden wordt de getrouwheidspremie betaald?De getrouwheidspremie is slechts verworven voor bedragen die gedurende 12 maanden na de storting ononderbroken op de gereglementeerde spaarrekening blijven staan. De premie loopt vanaf de dag van de storting. De verworven getrouwheidspremie op bedragen van minimaal 500 euro die u van die gereglementeerde spaarrekening overdraagt naar een andere gereglementeerde spaarrekening waarvan u eveneens houder bent bij dezelfde bank, blijft verworven op voorwaarde dat het aantal overdrachten beperkt blijft tot 3 per jaar. De dag na die waarop de getrouwheidspremie is verworven, start een nieuwe verwervingsperiode van 12 maanden. Het tarief van de getrouwheidspremie kan te allen tijde door de bank worden gewijzigd. Het geldende tarief van de getrouwheidspremie op het moment van de storting of bij aanvang van een nieuwe verwervingsperiode blijft gedurende 12 maanden ongewijzigd van toepassing.
Onder welke voorwaarden wordt de basisrente betaald?

De basisrente is verworven vanaf de dag van de storting van het geld op de rekening en dit tot de dag van de geldopname. Het basisrentetarief kan te allen tijde door de bank worden gewijzigd. De basisrentevoeten uit het verleden bieden geen enkele garantie voor de toekomstige rentevoeten De basisrente wordt op uw rekening gestort met valuta 1 januari of wanneer u uw rekening afsluit.

KostenBeheerskosten
 • Opening: gratis
 • Sluiting: gratis
 • Jaarlijkse afrekening: voor rekeningen met een saldo onder 25.00 EUR, waarop sinds 10 jaar geen opvraging of deposito is gebeurd en waarvan de houder ten minste 24 jaar oud is en geen andere rekeningen bij BNP Paribas Fortis aanhoudt: 2,50 euro per jaar
 • Eventuele verzekering: 4,25 euro per jaar
 • Eventuele postverzendingskosten en andere kosten: portkosten
Fiscaliteit Er is geen roerende voorheffing verschuldigd op de eerste renteschijf (geplafonneerd op 980 euro voor het inkomstenjaar 2023) ontvangen per rekening, per natuurlijke persoon met verblijfplaats in België, en per jaar. Dat bedrag wordt verdubbeld voor rekeningen geopend op naam van gehuwd of wettelijk samenwonenden (m.a.w. een plafond van 1.960 euro voor het inkomstenjaar 2023).
De roerende voorheffing bedraagt 15%
voor elke rentevoergoeding die het plafond overtreft, en wordt automatisch bij de bron ingehouden door uw bank. Als u verschilllende spaarrekeningen heeft, moet u op uw belastingaangifte de rentevergoeding vermelden die het plafond overtreft, en waarop nog geen roerende voorheffing is ingehouden
Garantie spaarrekeningDe door particulieren en bepaalde rechtspersonen gestorte bedragen vallen onder de Europese depositobeschermingsregeling ten belope van 100.000 euro per persoon en per bank. BNP Paribas Fortis NV is aangesloten bij het verlpichte wettelijke Belgische depositogarantiestelsel
BNP Paribas Fortis producten
 • BNP Paribas Fortis Comfort Pack: tot 3 zichtrekening voor iedereen die online en via mobile wil beheren (€3,50/maand)
 • BNP Paribas Fortis Premium Pack: tot zichtrekening met alle comfort: online en via mobile en met 12 manuele verrichtingen in het kantoor par jaar (€7,50/maand)
 • BNP Paribas Fortis Hello Pack: de gratis en online oplossing voor basisbankzaken
 • BNP Paribas Fortis Hello4You: de gratis digitale rekening voor jongeren tot 27 jaar
 • BNP Paribas Fortis Spaarrekening: een klassieke gereglementeerde spaarekening
 • BNP Paribas Fortis Ster Spaarrekening: voor minderjarigen - sparen op lange termijn
Andere spaarrekeningen met hoge basisrente
Maxirekening   Renteboekje
I-Plus   Klassieke spaarrekening
Belfius Belfius Spaarrekening   Spaarrekening
Klassieke Spaarrekening Klassieke spaarrekening
spaarrekening   Spaarrekening Azur
Beobank Fidelity Plus Me Direct  Dynamic Sparen
Spaarrekening Spaarrekening
Crelan Direct Boekje   Superior
DB E-Saving Account   Vision
       
       

* Informatie meegedeeld onder voorbehoud van fouten of wijzigingen. www.beste-rente-spaarrekening.be wijst elke verantwoordelijkheid af en nodigt u uit om de correctheid van de gegevens in de brochures van de banken na te gaan alvorens een beslissing te nemen.