FRNL 

Wat is de valutadatum van een verrichting op mijn spaarrekening?

Ons antwoord

De valutadatum van een bankverrichting is de datum

1) waarop een afgehaald bedrag geen interest meer opbrengt :
bijvoorbeeld : J - 1 (de dag voor de storting).

2) vanaf wanneer een gestort bedrag interesten opbrengt :
bijvoorbeeld : bijvoorbeeld: J + 1 (de dag na de storting).