FRNL 

Wat zijn de gevolgen voor mijn spaargeld als ik mijn geld te vroeg afhaalde

Ons antwoord

Uw basisinterest zal steeds betaald worden, in alle gevallen. Uw getrouwheidspremie daarentegen zal enkel betaald worden als uw stortingen wel degelijk 12 opeenvolgende maanden op de rekening bleven staan, en geen dag minder.

Zoals uit ons voorbeeld blijkt, kan u minder opbrengst hebben trerwijl u toch voor een rekening koos die ogenschijnlijk een hogere rentevoet bood als u uw geld binnen de 12 maanden afhaalt.

Wanneer moet ik mijn geld opnemen?
  Rekening op meer dan 1 jaar : 2,00%
(basisrente 0.50% + 1,50% getrouwheidspremie)
Rekening op minder dan 1 jaar: 1,60%
(basisrente 1,50% + 0,10% getrouwheidspremie)
Storting op 01/01/2013 10.000 € 10.000 €
Verworven interest op 01/01/2014
  • Basisrente : 50 €
  • Getrouwheidspremie : 150 €
  • Totale interest : 200 €
  • Basisrente : 150 €
  • Getrouwheidspremie : 10 €
  • Totale interest : 160 €
Uitgekeerde bij afsluiting rekening op 01/06/2013 50 €
De getrouwheidspremie is verloren want sedert 01/01/2013 verstreken er minder dan 12 opeenvolgende maanden
150 €
De getrouwheidspremie is verloren want sedert 01/01/2013 verstreken er minder dan 12 opeenvolgende maanden

Het is dus niet aangewezen tussentijds het gestorte geld weer af te halen van een spaarrekening met een hoge getrouwheidspremie.

Als u weet dat u uw spaargeld binnen de 12 maand zal nodig hebben, kies dan eerder voor een rekening met een hoge basisrente.