FRNL 

Welke spaarrekeningen zijn interessant als ik maandelijks geld stort?

Ons antwoord

U kiest best voor een spaarrrekening met een hoge basisrente en niet voor een hoge getrouwheidspremie, want bij elke storting begint telkens een nieuwe periode voor 12 maanden.

De verkregen basisrente zal daarentegen voor elke van uw maandelijkse stortingen berekend worden met een prorata van de dagen dat het geld effectief op de rekening stond.

Voorbeeld :

De heer Peeters stort elke maand 200 EUR op zijn spaarrekening.

...
Datum storting spaargeld Bedrag Premie geldt vanaf: Getrouwheidspremie betaald op:
Januari 2013 200 € Januari 2014 01 Januari 2015
Februari 2013 200 € Februari 2014 01 Januari 2015
Maart 2013 200 € Maart 2014 01 Januari 2015

Zoals u merkt werd het geld gestort in verschillende maanden van het jaar 2013 en geeft recht op een getrouwheidspremie 12 maanden later, die echter maar één keer per jaar wordt uitbetaald, meestal op 31/12. Dat betekent dat Mijnheer Peeters 1 tot 2 jaar op zijn interesten moet wachten.

Nieuwe regels rond de uitbetaling treden weldra in werking, waardoor elk trimester de verworven premie wordt uitbetaald.

Voor de basisrente geldt:
Datum storting spaargeld Bedrag Basisrente betaald op
Januari 2013 200 € 01 Januari 2014
Februari 2013 200 € 01 Januari 2014
Maart 2013 200 € 01 Januari 2014

Hieruit blijkt dat als u de voorkeur geeft aan de basisrente van een spaarrekening, de interesten betaald worden op 31/12 van hetzelfde jaar of op 01/01 van het volgende jaar.