FRNL 

Wat is het ideale moment om geld van een spaarrekening naar een andere rekening over te maken?

Ons antwoord

Het belangrijkste is na te gaan wanneer u recht hebt op de getrouwheidspremie, want die wordt enkel uitbetaald als het geld 12 maanden ononderbroken op de rekening bleef.

De manier om het aantal dagen (364-365) te bepalen is niet eenvoudig: het is aangewezen om bij de bank te informeren naar de exacte voorwaarden om het geld af te halen.

Voorbeeld :

Ik stort 20.000 € op 6/3/2012. Op 6/3/2013 is de voorwaarde om van de getrouwheidspremie te genieten vervuld (hou wel rekening met enkele dagen speling o.w.v. de valutdata).

Desondanks betalen de meeste banken de interesten slechts uit op het einde van het jaar, op 31/12/2013. De oplossing: de spaarrekening afsluiten!

Als u enkel uw tegoeden transfereert en de rekening open blijft, worden hierop op het einde van het jaar de interesten gecrediteerd en de kosten gedebiteerd.

Nieuwe regels rond de verrekening van de getrouwheidspremie treden weldra in werking: de betaling van de interesten zal trimestrieel gebeuren (vanaf het moment dat de getrouwheidspremie is verworven).