FRNL 

CKV spaarrekeningen

CKV staat voor "Centrale KredietVerlening" en is een Vlaamse spaarbank die al sinds 1956 bestaat. Ze is gespecialiseerd in hypothecaire leningen en leningen op afbetaling, en biedt een klassieke spaarrekening en termijnrekeningen aan.

Ze maakt deel uit van de groep, waartoe ook Goffin Bank behoort.

Spaarrekening CKV

Hoge getrouwheidsbonus, Vlaamse lokale spaarbank

0,50%
Basisrente
1,50%
Getrouwheidspremie

Wat je moet weten over CKV ?
Land van oorsprong België.
Spaarbank CKV | Mannebeekstraat 33 | 8790 Waregem | Tél. +32 56 62 92 81
Commentaar Sinds 1 mei 2013 zijn alle bankactiviteiten van Goffin Bank overgegaan naar CKV NV.
Kosten spaarrekening geen
Openen van een spaarrekening Via een CKV-agent of online, waarna u een aanvraagformulier voor de opening van een spaarrekening per post krijgt toegestuurd.
Zichtrekening gekoppeld aan spaarrekening Deze bank biedt geen zichtrekening aan.
Geld op uw spaarrekening storten Cash stortingen zijn enkel mogelijk via de bank of een makelaar. De stortingen gebeuren via een centraal bankrekeningnummer dat verbonden is met uw CKV-spaarrekening. Daarmee is een directe storting op uw spaarrekening onmogelijk.
Geld afhalen van uw spaarrekening Bij de opening van uw CKV-spaarrekening moet u een zichtrekeningnummer bij een andere bank waarvan u titularis bent opgeven. Deze rekening wordt gebruikt als tussenrekening waarnaar CKV uw spaargeld op uw vraag transfereert. Daarvoor is steeds een gedateerd en ondertekend schrijven nodig. Het beheer kan eveneens via een CKV-agent gebeuren.
Agenten CKV Bank is over heel België actief met onafhankelijke makelaars.
Veiligheid rekening online Er is geen online beheer van de spaarrekening.
Land waarborgfonds stortingen België, tot 100.000 € per persoon voor deze bank, die deel uitmaakt van het Belgische Beschermingsfonds.
Andere bankproducten
  • CKV Spaarrekening

* Informatie meegedeeld onder voorbehoud van fouten of wijzigingen. Beste-Rente-Spaarrekening.be wijst elke verantwoordelijkheid af en nodigt u uit om de correctheid van de gegevens in de brochures van de banken na te gaan alvorens een beslissing te nemen.