FRNL 

Tot welk bedrag aan intersten is het spaargeld vrijgesteld van roerende voorheffing?

Ons antwoord

Voor 2013, volgens de huidge fiscale wetgeving in België, is de eerste schijf van 1.880 € aan interesten vrijgesteld van belastingen.

Men andere woorden, als u minder dan 1.880 € aan interesten ontvangt (wat ongeveer overeenkomt met ongeveer 77.000 € spaargeld op 1 jaar) voor al uw gereglementeerde spaarrekeningen in België, moet u geen enkele belasting betalen.