FRNL 

01/02/2021: De online bank AION biedt de meest lucratieve spaarrekening in België

Aion is een nieuwe online bank die het midden houdt tussen een klassieke bank en een neobank. Haar rekeningen bieden gratis transacties in tal van deviezen

Maar daarnaast geven ze vooral toegang tot spaarrekeningen met voordelige rentevoeten…

Aion is de nieuwe benaming van het Belgische filiaal van Banca Monte Paschi (de oudste bank ter wereld). Die naamswijziging kwam er na de overname door een Amerikaans investeringsfonds in 2018, waarna vanaf begin maart 2020 de eerste producten aan de Belgische particulieren worden aangeboden. Ondanks de gelijkenissen met de neobanken N26 of Révolut, is Aion een klassieke bankinstelling, met een zetel in België, die de mogelijkheid biedt kredieten aan te gaan en een (gereglementeerde) spaarrekening te openen.

Dit is trouwens een van de troeven van deze bank: het beloofde rendement voor spaarders gaat van de 0,25 % tot 1 %, waar andere banken schommelen rond gemiddeld 0,11 %. En uiteraard zijn uw stortingen hier tot 100.000 € gedekt door het Garantiefonds voor deposito’s van de Belgische staat.

Aion biedt twee zichtrekening aan, die beide voordelig zijn voor reizigers en personen die veel transacties in buitenlandse deviezen uitvoeren. Het gaat om de rekening Aion Light van 22,80 €/jaar en de rekening Aion Premium van 228 €/jaar (de enige die toegang verleent tot de spaarrekening Extended).

De Premium rekening is inderdaad zeer duur, maar biedt verscheidene tools om ook geld te besparen. De belofte van Aion? « Als u na 12 maanden niet minstens 228€ heeft bespaard, betalen wij het verschil terug».

Standard spaarrekening met een rendement van 0,25 %

Doet u regelmatig maandelijkse stortingen en kan u uw spaargeld minstens 1 jaar missen? Dan is de Standard rekening voor u het meest geschikt, omdat ze de hoogste basisrentevoet bij Aion (0,15 %) biedt met een lage getrouwheidspremie (0,1 % geldig op alle stortingen van minstens 1 jaar).

Deze rekening is toegankelijk voor houders van een zichtrekening Aion Light (22,80 €/jaar) of Aion Premium (228 €/jaar).

Aion Standard spaarrekening
Basisrentevoet Getrouwheidspremie Totaal
0,15 % 0,10 % 0,25 %

Rentes geldig op 05.02.2021
Voor een storting van 10.000 € ontvangt u na 1 jaar 25 €.
Minimum storting 0 €.

Extended spaarrekening, de meest lucratieve in België, voorbehouden aan Premium leden

In tegenstelling tot de Standard rekening, biedt de Extended rekening een bescheidenere basisrentevoet (0,10 %), maar loopt de getrouwheidspremie voor deposito’s van minstens 1 jaar op tot 0,90 %, of een totaal rendement van 1 % !

Daarvoor moet u wel de bijdrage betalen die voor de Premium zichtrekening oploopt tot 228 €/jaar

Maar dat is niet noodzakelijk een slechte deal:

  • Eerst en vooral omdat u vanaf 22.800 € spaargeld 228 € aan interesten recupereert op het einde van het jaar.
  • Verder biedt Aion zijn Premium klanten tools om geld te verdienen en belooft het verschil terug te betalen als ze tegen het einde van het jaar niet minstens 228 € hebben bespaard.
  • En tenslotte omdat ze de Premium rekening, naast het feit dat ze all-inclusive is (ongeacht wat u doet, wordt er geen centiem gefactureerd, zelfs niet voor internationale overschrijvingen of een geldafhaling aan de andere kant van de wereld), biedt ze tal van voordelen, zeker als u graag advies hebt op vlak van financieel beheer.
Aion Extended spaarrekening
Basisrentevoet Getrouwheidspremie Totaal
0,10 % 0,90 % 1,00 %

Rentes geldig op 05.02.2021
Voor een storting van 10.000 € ontvangt u na 1 jaar 100 €.
Minimum storting 0 € en maximum 100.000 euro

Bron: aion.eu/be-en/ * Alle stortingen op de Aion spaarrekeningen zijn onderworpen aan 15 % bronheffing op de eerste €990 verkregen interest.