FRNL 

Spaarrekening Aion Extended

Aion Bank
Aion Bank is een Belgische online bank die spaarrekeningen, termijnrekeningen en hypothecaire leningen aanbiedt.
Geef je spaargeld een boost. Nu ook aan klanten met een light-lidmaatschap van 3,90 euro per maand aan. Tot nog toe was ze voorbehouden voor klanten met een premium-lidmaatschap van 19 euro per maand.
  • Rekening voorbehouden voor het gebruik van een mobiele banking applicatie
  • Geen roerende voorheffing tot 980 euro interest
  • Je spaargeld is tot € 100.000 beschermd via de Belgische depositogarantie
  • Voorbehouden voor klanten van een betalende zichtrekening Light of Premium
Basisrente en getrouwheidspremie van de spaarrekening Aion Extended ?
Basisrente 0,50%
Getrouwheidspremie 1,50%
Hier ziet u concreet wat de spaarrekening Aion Extended na 1 jaar opbrengt
Initiële storting Verkregen interest Totaal
10.000,00€ 200,00€ 10.200,00€
25.000,00€ 500,00€ 25.500,00€
Wat je moet weten over de spaarrekening Aion Extended ?
Naam rekening Aion Extended de Aion Bank
Type rekening Gereglementeerde mobiele spaarrekening
Een rekening openen Zo werkt het:
  • Download de Aion Bank-app
  • Open een rekening en word op enkele minuten lid via de volledig digitaal proces
  • Ga naar de pagina Financiën en selecteer "nieuwe spaarrekenig openen"
  • Kies je Extended spaarrekening
Beheer van accounts Er zijn geen cash stortingen mogelijk, alles gebeurt met uw smartphone.
Zichtrekening gekoppeld aan spaarrekening Nadat u lid bent geworden van Aion als Light- of Premium-gebruiker, kunt u een Standaard- of Uitgebreide spaarrekening openen.
Minimumbedrag Er is geen minimumbedrag vereist; uw spaargeld begint al vanaf de eerste euro rendement op te leveren.
Maximumbedrag Geen
Eigenschappen De spaarrekening heeft een onbepaalde looptijd. Binnen de grenzen die door de wet zijn opgelegd, kunt u op elk moment uw geld opnemen. De mogelijkheden om geld over te boeken zijn beperkt volgens de wet. Daarom kan deze rekening niet worden gebruikt als een betaalrekening.
Je spaargeld is beschermd Ja, tot 100.000€ per persoon, aangezien deze bank aangesloten is bij het Beschermingsfonds voor Deposito's in België.
Renteberekening Het basisrentevoet wordt verworven vanaf de dag na de storting op de rekening tot de dag van opname. De basisrentevoet kan te allen tijde door de bank worden gewijzigd.
Betaling van interest Het basistarief wordt op de valutadatum van 1 januari of bij de sluiting van de rekening op uw rekening gestort.
Fiscaliteit Er is geen roerende voorheffing verschuldigd op de eerste renteschijf (geplafonneerd op 980 euro voor het inkomstenjaar 2022) ontvangen per rekening, per natuurlijke persoon met verblijfplaats in België, en per jaar. Dat bedrag wordt verdubbeld voor rekeningen geopend op naam van gehuwd of wettelijk samenwonenden (m.a.w. een plafond van 1.960 euro voor het inkomstenjaar 2022).
De roerende voorheffing bedraagt 15% voor elke rentevoergoeding die het plafond overtreft, en wordt automatisch bij de bron ingehouden door uw bank. Als u verschilllende spaarrekeningen heeft, moet u op uw belastingaangifte de rentevergoeding vermelden die het plafond overtreft, en waarop nog geen roerende voorheffing is ingehouden.
Andere producten

* Informatie meegedeeld onder voorbehoud van fouten of wijzigingen. Beste-Rente-Spaarrekening.be wijst elke verantwoordelijkheid af en nodigt u uit om de correctheid van de gegevens in de brochures van de banken na te gaan alvorens een beslissing te nemen.