FRNL 

Hoe weet ik of een spaarbank betrouwbaar is?

Ons antwoord

Er is geen simpel antwoord op deze vraag. De betrouwbaarheid van de bank hangt namelijk af van teveel factoren.

Een goede indicatie wordt echter geleverd door de bedrijven die financiële analyses leveren: de rating bureaus.

Deze bedrijven (Moody's, Standard & Poors, Fitch) bepalen voor elke bank een "schuldevaluatie" of " rating ".

Met andere woorden, zij evalueren de capaciteit van de bank om haar schulden af te lossen. Deze bedrijven zijn momenteel de geloofwaardigste bronnen om de betrouwbaarheid van de banken en zelfs landen te beoordelen. Ook België is gescreend door deze agentschappen en die evaluatie laat internationale investeerders toe te bepalen tegen welke rentevoet ze ons land geld willen lenen.

Desondanks is het aangewezen deze beoordelingen te relativeren, want zelfs de rating bureaus hebben de financiële crisis in 2008 niet zien aankomen, noch het faillissement van IJsland. De Amerikaanse overheid achtte hen zelfs verantwoordelijk voor de grote financiële crisis van de subprimes, waarop zij zich verweerden met het argument dat ze enkel een "opinie" verkondigen.