FRNL 

Tot welk bedrag is mijn spaargeld verzekerd door het Beschermingsfonds voor deposito's in België?

Ons antwoord

Uw geld is gegarandeerd tot 100.000 € per bank en per persoon. Opgelet: niet per rekening.

Als uw spaargeld dat bedrag overstijgt, is het beter dit te verdelen over verschillende banken.

Hier kan u nagaan of uw bank is aangesloten..