FRNL 

Wat is een gereglementeerde spaarrekening ?

Ons antwoorden

Het gaat om een rekening die, als de bank de nodige wettelijke bepalingen respecteert, de spaarder toelaat vrijgesteld te worden van roerende voorheffing tot een bepaald bedrag aan interesten.

Een gereglementeerde spaarrekening wordt ook wel het 'klassieke spaarboekje' genoemd.

Het is uitsluitend bestemd voor natuurlijke personen (dus geen rechtspersonen of ondernemingen). De rekening valt onder de bepalingen van artikel 2,4° van de uitvoering van het WIB van 1992.