FRNL 

Wat is een bankrekening ?

Ons antwoord

Dit is de rekening die u gebruikt om uw liquide middelen op korte termijn te deponeren en uw dagelijks budget te beheren. Ze wordt ook rekening-courant of zichtrekening genoemd.

In tegenstelling tot de spaarrekening, is de zichtrekening de rekening waarlangs al uw debet- en creditverrichtingen verlopen: dit is een rekening voor het beheer van de lopende ontvangsten en betalingen, die dient om dagelijkse facturen te betalen. Meestal is er een betaalkaart aan gekoppeld.

Deze vragen kunnen u interesseren :