FRNL 

Wat is een spaarrekening ?

Ons antwoord

Een spaarrekening is een rekening waarop u geld plaats dat u enige tijd opzij wil zetten.

In ruil betaalt de bank u een vergoeding: de interesten.

In tegenstelling tot een zichtrekening is een spaarrekening niet bestemd om betalingen te doen, al is het natuurlijk wel mogelijk om afhalingen te doen. Op de meeste rekeningen zijn de transacties beperkt tot overdrachten naar uw zichtrekening en eventueel cash afhalingen in de kantoren of via self banking.