FRNL 

Kan ik voor 1.880€ vrijgesteld worden voor elke van mijn spaarrekeningen?

Ons antwoord

Neen. Als u meerdere spaarrekeningen bij één of meerdere banken in België hebt geopend, moet u de gecumuleerde intersten van de verschillende rekeningen samentellen om vervolgens deze interesten aan te geven boven 1.880 EUR per persoon of 3.760 EUR per koppel of wettelijk samenwonenden.

Ter info: dit onderwerp werd bestudeerd in maart 2013. De overheid wil, of de namen van houders van spaarrekeningen in Belgiê verzamelen en vergelijken met wat er aan interesten is betaald, of aan de banken vragen het spaargeld te belasten en het eventueel teveel geïnde geld terugbetalen via de belastingsaangifte.