BNP Paribas Online spaarrekening

 
 
Onze sponsors (publiciteit)
MeDirect Fidelity
(Basisrente 0,30% en 1,20% getrouwheidspremie)
Dynamic Sparen
(Basisrente 0,80% en 0,25% getrouwheidspremie)
Vision Plus
(Basisrente 0,65% en 1,10% getrouwheidspremie )
Vision Max
(Basisrente 0,80% en 1,20% getrouwheidspremie )
Vision
(Basisrente 1,00% en 0,25% getrouwheidspremie )
 
 Publiciteit
 
 
Welke spaarbank kiezen?
Argenta Europabank
Axa Bank Fintro
Aion Hello bank!
Belfius ING
BNP Paribas Fortis KBC

Bpost Bank

Keytrade Bank
CBC MeDirect
Beobank Nagelmackers
CKV NIBC Direct
Crelan VDK
CPH Santander
Deutsche Bank  

Sparen
Op meer dan 1 jaar
Op minder dan 1 jaar
 

Sparen met trimestriele storting

Spaarrekening openen
Valstrikken
 
Spaargids
Nieuws
FAQ
Fiscaliteit
Beschermingsfonds
Rating
Bankrekeningen
Gratis zichtrekeningen
 

 

spaarrekening
     
BNP Paribas

Online spaarrekening Premium

Deze spaarrekening is uitsluitend online
Cash afhaling via Selfbanking mogelijk
Rekening beheerd via PCbanking, Selfbanking en Mobile banking voor smartphones
Minimum storting van 12.500€ noodzakelijk
Gekoppelde zichtrekening is betalend (behalve voor klanten Hello Bank!)
  Laatste verificatie: 26.05.2023
0,01%
0,10 %
 
Voorbeeld van de verkregen interest op de Online spaarrekening Premium
Hier ziet u concreet wat de spaarrekening na 1 jaar opbrengt
Eerste storting
Verkregen interest
Totaal
12 500 €
19 €
12 519 €
25.000 €
37 €
25 037 €
Naam van de rekening Online spaarrekening Premium
Type rekening Gereglementeerde spaarrekening
Rekening openen Als u reeds klant, surf dan naar www.bnpparibasfortis.be of via PCbanking. Anders kan u in het kantoor terecht.
Kosten van spaarrekening

Openen, beheer, jaarlijkse en afsluiten van de rekening zijn gratis

Gekkoppelde zichtrekening

Ja en betalend.
Als klant bent bij
Hello Bank! is uw zichtrekening volledig gratis.

Minimum bedrag 12.500€,
Maximum bedrag Geen maximum
Rekeninguittreksels U kan het saldo van uw rekening en de uitgevoerde verrichtingen raadplegen via : rekeninguittreksels / Self
Banking / Web Banking / Mobile Banking
Valutadatum Storting: J+1 / Afhaling: J+0
Onder welke voorwaarden wordt de getrouwheidspremie betaald? U hoeft voortaan geen maanden meer te wachten voor uw getrouwheidspremie op uw spaarrekening staat:
• de getrouwheidspremie is nog steeds verworven zodra het gespaarde bedrag twaalf opeeenvolgende maanden op de rekening staat;
• de getrouwheidspremie wordt op de rekening bijgeschreven bij het begin van het kwartaal dat volgt op de datum van verwerving van de getrouwheidspremie.
De 4 kwartalen beginnen op: 1 januari, 1 april, 1 juli, 1 oktober.
• bij de start van de nieuwe regeling op 1 oktober 2013 schrijven wij, als inhaaloperatie, alle verworven getrouwheidspremies sinds 1 januari 2013 bij op uw spaarrekening.
De frequentie van uitbetaling van de basisrente, die andere component van de rentevergoeding van een spaarrekening, blijft 1 keer per jaar betaalbaar: per 1 januari.
Fiscaliteit Er is geen roerende voorheffing verschuldigd op de eerste renteschijf (geplafonneerd op 990 euro voor het inkomstenjaar 2020) ontvangen per rekening, per natuurlijke persoon met verblijfplaats in België, en per jaar. Dat bedrag wordt verdubbeld voor rekeningen geopend op naam van gehuwd of wettelijk samenwonenden (m.a.w. een plafond van 1.980 euro voor het inkomstenjaar 2020).
De roerende voorheffing bedraagt 15%
voor elke rentevoergoeding die het plafond overtreft, en wordt automatisch bij de bron ingehouden door uw bank. Als u verschilllende spaarrekeningen heeft, moet u op uw belastingaangifte de rentevergoeding vermelden die het plafond overtreft, en waarop nog geen roerende voorheffing is ingehouden
Beveiliging internet banking Maximale veiligheid, want ook voor uw online aankopen is een elektronische handtekening noodzakelijk samen met uw Maestro- of Visakaart.
Garantie spaarrekening BNP Paribas Fortis is aangesloten bij het Garantiefonds voor deposito's waarmee uw spaargeld tot een bedrag van 100.000€ per persoon en per rekening is verzekerd.
Andere spaarrekeningen van BNP Paribas Fortis
Sparen op - 1 jaar
Klassieke spaarrekening Ster Spaarrekening
Hello4You  
   

* Informatie meegedeeld onder voorbehoud van fouten of wijzigingen. www.beste-rente-spaarrekening.be wijst elke verantwoordelijkheid af en nodigt u uit om de correctheid van de gegevens in de brochures van de banken na te gaan alvorens een beslissing te nemen.