Bpost Bank Ritmo spaarrekening

 
 
Onze sponsors (publiciteit)
MeDirect Fidelity
(Basisrente 0,30% en 1,20% getrouwheidspremie)
Dynamic Sparen
(Basisrente 0,80% en 0,25% getrouwheidspremie)
Vision Plus
(Basisrente 0,50% en 1,00% getrouwheidspremie )
Vision Max
(Basisrente 0,80% en 1,00% getrouwheidspremie )
Vision
(Basisrente 1,00% en 0,25% getrouwheidspremie )
 
 Publiciteit
 
 
Welke spaarbank kiezen?
Argenta Europabank
Axa Bank Fintro
Aion Hello bank!
Belfius ING
BNP Paribas Fortis KBC

Bpost Bank

Keytrade Bank
CBC MeDirect
Beobank Nagelmackers
CKV NIBC Direct
Crelan VDK
CPH Santander
Deutsche Bank  

Sparen
Op meer dan 1 jaar
Op minder dan 1 jaar
 

Sparen met trimestriele storting

Spaarrekening openen
Valstrikken
 
Spaargids
Nieuws
FAQ
Fiscaliteit
Beschermingsfonds
Rating
Bankrekeningen
Gratis zichtrekeningen
 

Niet meer aangeboden sinds 09.07.2018.

spaarrekening
     
Bank van de Post Bpost

Ritmo spaarrekening

Deze pagina is uitsluitend voor klanten die al beschikken over een Ritmo spaarrekening.

  Laatste verificatie: 28.03.2023
0,01 %
0,10 %
 
Publiciteit
MeDirect   Dynamic spaarrekening : basisrente van 0,80% en 0,25% getrouwheidspremie
Naam van de rekening Ritmo spaarrekening
Type rekening Gereglementeerde spaarrekening
Rekening openen Voor klanten van Bpost: online openen en beheer van de rekening via PC banking. Als u nog geen klant bent, moet u eerst een rekening openen via een postkantoor.
Kosten van spaarrekening

Openen, beheer, jaarlijkse en afsluiten van de rekening zijn gratis

Minimum bedrag Geen minimum
Maximum bedrag 500 euro per maand
Automatisch Sparen Sparen is soms makkelijker gezegd dan gedaan. Een handige manier om daarin te slagen. Automatisch Sparen, een automatische storting van uw zichtrekening naar uw Spaarrekening.

De permanent opdracht
De automatische storting
op een vast tijdstip wordt automatisch een vast bedrag gestort. Deze formule heeft het voordeel dat u regelmatig spaart. Een tip: wacht niet tot het einde van de maand om te sparen. Doe het liever in het begin, dan gaat het makkelijker. het saldo van uw zichtrekening wordt teruggebracht tot een afgesproken bedrag en het overschot wordt automatisch naar uw Spaarrekening overgeboekt. Deze spaarformule past zich aan aan uw manier van leven.
Rekeninguittreksels U kunt uw rekeningafschriften gratis afdrukken op de afschriftenprinters in uw postkantoor en via PCbanking. bpost bank kan de rekeningafschriften ook naar uw thuisadres opsturen
Valutadatum Storting: J+1 / Afhaling: J+0
Beveiliging internet banking Er wordt een 'zusterversie' gebruikt van PC Banking van BNP Fortis Paribas, dat voor 49% aandeelhouder is van Bpost. De ondertekening van uw verrichtingen gebeurt via een digipass gecombineerd met een bankkaart met chip en een wachtwoord.
Mobile banking De belangrijkste mogelijke verrichtingen:
- saldo van de zicht- en spaarrekeningen raadplegen;
- overschrijvingen tussen eigen rekeningen en SEPA-overschrijvingen;
- begunstigden beheren;
- historiek van de verrichtingen raadplegen.
Onder welke voorwaarden wordt de getrouwheidspremie betaald?
  • Toegekend op elk bedrag dat gedurende 12 opeenvolgende maanden op de Spaarrekening is blijven staan.
  • Berekend vanaf de 1ste kalenderdag volgend op de storting (valutadatum = D+1).
  • De basisregel voor verwerving van de getrouwheidspremie stelt dat bij elke transfer deze zal worden afgetrokken van de stortingen waarvan de premieopbouwperiode het minst ver gevorderd is. vanaf 1/01/2014 zal dit niet meer het geval zijn als er aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:
  • Het een transfer is van minstens 500€ tussen twee gereglementeerde spaarrekeningen bij dezelfde bank
  • De klant eigenaar of mede-eigenaar is van de rekening
  • En dit voor de eerste 3 transfers per jaar per rekening
  • De rentevoet is die die geldt op het moment van de storting; hij is gewaarborgd gedurende de lopende getrouwheidsperiode.
Fiscaliteit Er is geen roerende voorheffing verschuldigd op de eerste renteschijf (geplafonneerd op 990 euro voor het inkomstenjaar 2020) ontvangen per rekening, per natuurlijke persoon met verblijfplaats in België, en per jaar. Dat bedrag wordt verdubbeld voor rekeningen geopend op naam van gehuwd of wettelijk samenwonenden (m.a.w. een plafond van 1.980 euro voor het inkomstenjaar 2020).
De roerende voorheffing bedraagt 15%
voor elke rentevoergoeding die het plafond overtreft, en wordt automatisch bij de bron ingehouden door uw bank. Als u verschilllende spaarrekeningen heeft, moet u op uw belastingaangifte de rentevergoeding vermelden die het plafond overtreft, en waarop nog geen roerende voorheffing is ingehouden
Garantie spaarrekening JA, via het Belgische Beschermingsfonds voor deposito's waarmee uw spaargeld tot een bedrag van 100.000€ per persoon en per rekening is verzekerd.
Andere rekeningen van Bpost bank
Zichtrekeningen
Bpost bank zichtrekening
Sparen op - 1 jaar
Cocoon spaarrekening Klassieke spaarrekening

* Informatie meegedeeld onder voorbehoud van fouten of wijzigingen. www.beste-rente-spaarrekening.be wijst elke verantwoordelijkheid af en nodigt u uit om de correctheid van de gegevens in de brochures van de banken na te gaan alvorens een beslissing te nemen.