Bpost Bank Getrouwheidspaarrekening

 
 
Onze sponsors (publiciteit)
Fidelity Sparen
(Basisrente 0,05% en 0,50% getrouwheidspremie)
Vision+
(Basisrente 0,05% en 0,55% getrouwheidspremie)
 
 Publiciteit
 
 
Welke spaarbank kiezen?
Argenta Evi
Axa Bank Fintro
Aion Hello bank!
Belfius ING
BNP Paribas Fortis KBC

Bpost Bank

Keytrade Bank
CBC MeDirect
Beobank Moneyou
CKV Nagelmackers
Crelan NIBC Direct
CPH Rabobank.be
Deutsche Bank VDK
Europabank Santander

Spaarrekeningen
Spaarboekjes
Rentevoet spaarrekening
28 spaarbanken

Spaarrekening jongeren

Duurzaam sparen
Spaarrekening openen
Valstrikken
 
Spaargids
Nieuws
FAQ
Fiscaliteit
Beschermingsfonds
Rating
Bankrekeningen
Gratis zichtrekeningen
 

deze spaarrekening biedt het wettelijk minimum

spaarrekening
     
Bpost bank van de Post

Getrouwheidspaarrekening van Bpost Bank

Geen voorwaarden, geen minimum bedrag
U bent steeds welkom in het postkantoor voor stortingen en overschrijvingen
wettelijk minimum
Gratis online zichtrekening
  Laatste verificatie: 07.07.2020
0,01 %
0,10 %
 
Publiciteit
  Spaarrekening Vision+ : basisrente van 0,05% en 0,55% getrouwheidspremie
Voorbeeld van de verkregen interest op de Getrouwheidspaarrekening van Bpost bank
Hier ziet u concreet wat de spaarrekening na 1 jaar opbrengt
Eerste storting
Verkregen interest
Totaal
10 000 €
11
10 011 €
25.000 €
27
25 027 €
Naam van de rekening Getrouwheidspaarrekening
Type rekening Gereglementeerde online spaarrekening
Rekening openen Voor klanten van Bpost: online openen en beheer van de rekening via PC banking. Als u nog geen klant bent, moet u eerst een rekening openen via een postkantoor.
Kosten van spaarrekening

Openen, beheer, jaarlijkse en afsluiten van de rekening zijn gratis

Gekkoppelde zichtrekening aan spaarrekening

Rekening@bpostbank wordt gratis toegekend voor zover de Referentierekening bewegingen in het
krediet vertoont van gemiddeld 500 EUR per maand en dit op kwartaalbasis.

Minimum bedrag Geen minimum
Maximum bedrag Geen maximum
Rekeninguittreksels U kunt uw rekeningafschriften gratis afdrukken op de afschriftenprinters in uw postkantoor en via PCbanking. bpost bank kan de rekeningafschriften ook naar uw thuisadres opsturen
Valutadatum Storting: J+1 / Afhaling: J+0
Beveiliging internet
banking
digipass Er wordt een 'zusterversie' gebruikt van PC Banking van BNP Fortis Paribas, dat voor 49% aandeelhouder is van Bpost. De ondertekening van uw verrichtingen gebeurt via een digipass gecombineerd met een bankkaart met chip en een wachtwoord.
Mobile banking De belangrijkste mogelijke verrichtingen:
- saldo van de zicht- en spaarrekeningen raadplegen;
- overschrijvingen tussen eigen rekeningen en SEPA overschrijvingen;
- begunstigden beheren;
- historiek van de verrichtingen raadplegen.
Onder welke voorwaarden wordt de getrouwheidspremie betaald? Toegekend op elk bedrag dat gedurende 12 opeenvolgende maanden op de Spaarrekening is blijven staan.De basisregel voor verwerving van de getrouwheidspremie stelt dat bij elke transfer deze zal worden afgetrokken van de stortingen waarvan de premieopbouwperiode het minst ver gevorderd is. vanaf 1/01/2014 zal dit niet meer het geval zijn als er aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:
- Het een transfer is van minstens 500€ tussen twee gereglementeerde spaarrekeningen bij dezelfde bank
- De klant eigenaar of mede-eigenaar is van de rekening
- En dit voor de eerste 3 transfers per jaar per rekening.
Fiscaliteit Voor natuurlijke personen die in België verblijven, zijn de jaarlijkse interesten van de Spaarrekening voor het inkomstenjaar 2014 tot 1.900€ vrijgesteld van roerende voorheffing. Boven dit bedrag wordt 15% roerende voorheffing ingehouden.
Garantie spaarrekening JA, via het Belgische Beschermingsfonds voor deposito's, zoals geregeld in artikel 110 van de wet van 22 maart 1993, waarmee uw spaargeld tot een bedrag van 100.000€ per persoon en per rekening is verzekerd in het geval dat de bank failliet gaat of zijn betalingen staakt.
Andere rekeningen van Bpost bank
Zichtrekeningen
Rekening@Bpost Bank
Sparen op - 1 jaar
Ritmo spaarrekening Klassieke spaarrekening
Getrouwheidspaarrekening Online Spaarrekening

* Informatie meegedeeld onder voorbehoud van fouten of wijzigingen. www.beste-rente-spaarrekening.be wijst elke verantwoordelijkheid af en nodigt u uit om de correctheid van de gegevens in de brochures van de banken na te gaan alvorens een beslissing te nemen.