CKV Bank spaarrekening

 
 
Onze sponsors (publiciteit)
MeDirect Fidelity
(Basisrente 0,30% en 1,20% getrouwheidspremie)
Dynamic Sparen
(Basisrente 0,80% en 0,25% getrouwheidspremie)
Vision Plus
(Basisrente 0,50% en 1,00% getrouwheidspremie )
Vision Max
(Basisrente 0,80% en 1,00% getrouwheidspremie )
Vision
(Basisrente 1,00% en 0,25% getrouwheidspremie )
 
 Publiciteit
 
 
Welke spaarbank kiezen?
Argenta Europabank
Axa Bank Fintro
Aion Hello bank!
Belfius ING
BNP Paribas Fortis KBC

Bpost Bank

Keytrade Bank
CBC MeDirect
Beobank Nagelmackers
CKV NIBC Direct
Crelan VDK
CPH Santander
Deutsche Bank  

Sparen
Op meer dan 1 jaar
Op minder dan 1 jaar
 

Sparen met trimestriele storting

Spaarrekening openen
Valstrikken
 
Spaargids
Nieuws
FAQ
Fiscaliteit
Beschermingsfonds
Rating
Bankrekeningen
Gratis zichtrekeningen
 

Met voordelige rentevoeten

spaarrekening
     

ckv

CKV spaarrekening
Fiscale vrijstelling
Gekoppeld aan zichtrekening bij uw huidige bank
Gratis en zonder minimum inleg

Voordelige rentevoeten

  Laatste verificatie: 27.03.2023

0,50 %

0,50 %
 
Voorbeeld van de verkregen interest op de
spaarrekening van
CKV Bank
Hier ziet u concreet wat de spaarrekening na 1 jaar opbrengt
Initiële storting
Verkregen interest
Total
10 000 €
100€
10.100 €
25.000
250 €
25.250 €
Type rekening Gereglementeerde online spaarrekening
Openen rekening
De spaarrekening kan worden geopend bij de spaarbank of haar gevolmachtigde agenten.
Kosten van spaarrekening
Openen, beheer en afsluiten gratis
Zichtrekening gekoppeld aan spaarrekening Geen
Fiscaliteit Er is geen roerende voorheffing verschuldigd op de eerste renteschijf (geplafonneerd op 980 euro voor het inkomstenjaar 2022) ontvangen per rekening, per natuurlijke persoon met verblijfplaats in België, en per jaar. Dat bedrag wordt verdubbeld voor rekeningen geopend op naam van gehuwd of wettelijk samenwonenden (m.a.w. een plafond van 1.960 euro voor het inkomstenjaar 2022).
De roerende voorheffing bedraagt 15% voor elke rentevoergoeding die het plafond overtreft, en wordt automatisch bij de bron ingehouden door uw bank. Als u verschilllende spaarrekeningen heeft, moet u op uw belastingaangifte de rentevergoeding vermelden die het plafond overtreft, en waarop nog geen roerende voorheffing is ingehouden.
Minimum bedrag
Geen minimum
Maximum bedrag
Geen maximum
Rekeninguittreksels
Uittreksels worden opgestuurd naar het adres van de titularis van de rekening. Enkel op uitdrukkelijk schriftelijk
verzoek worden de uittreksels opgestuurd naar de gevolmachtigde agent
Onder welke voorwaarden wordt de getrouwheidspremie betaald?
De uitkering van de rentevergoeding gebeurt op 31 december voor de lopende spaarrekeningen. Tussentijdse afsluitingen van spaarrekeningen zijn onmogelijk.
Garantie spaarrekening JA, CKV Bank is aangesloten bij het Belgische Garantiefonds voor deposito's waarmee uw spaargeld tot een bedrag van 100.000€ per persoon en per rekening is verzekerd.

* Informatie meegedeeld onder voorbehoud van fouten of wijzigingen. www.beste-rente-spaarrekening.be wijst elke verantwoordelijkheid af en nodigt u uit om de correctheid van de gegevens in de brochures van de banken na te gaan alvorens een beslissing te nemen.