Fintro

 
 
 
 
 
 
Andere spaarrekeningen jongeren
Belfius Klassieke spaarrekening
Cph spaarboekje
Europabank Jongerenrekening
ING Oranje Boekje
ING Groen Boekje
KBC Groeispaarrekening
VDK Jovo spaarrekening
 
Baby's deposito's
Belfius baby spaarrekening
Europabank Jongerenrekening
KBC Groeispaarrekening
 

Sparen
Op meer dan 1 jaar
Op minder dan 1 jaar
 

Sparen met trimestriele storting

Spaarrekening openen
Valstrikken
 
Spaargids
Nieuws
FAQ
Fiscaliteit
Beschermingsfonds
Rating
Bankrekeningen
Gratis zichtrekeningen
 

Jeugdspaarrekening

sparen
     

Jongerenspaarrekening
De Jongerenspaarrekening is een gereglementeerde spaarrekening, die u de mogelijkheid biedt om op een eenvoudige manier een geldreserve op te bouwen. Het is het ideale instrument om te sparen en voorbehouden voor jongeren van minder dan 18 jaar.
Er is geen minimum vereist
Volledig gratis
Hoge liquiditeit: u beschikt iedere dag vrij over het geld op uw Spaarrekening.
U spaart wanneer je wilt en uw geld blijft beschikbaar
Gratis digipass
0,01 %
0,10 %
Naam van de rekening Jongerenspaarrekening
Type rekening Gereglementeerde spaarrekening
Kosten van de spaarrekening De Jongerenspaarrekening is gratis. Je betaalt geen beheers-, openings- of afsluitingskosten
Gekkoppelde zichtrekening aan spaarrekening Go-Start is een gratis zichtrekening voor jongeren, zelfs al vanaf uw 11e verjaardag. Gratis bankkaart met Maestro en Proton: ook perfect geschikt om er uw gsm mee op te laden.
Openen van het spaarboekje voor kinderen De Jongerenspaarrekening kan op verzoek worden geopend in uw bankagentschap
Minimum bedrag Geen minimum
Maximum bedrag Geen maximum
Rekeninguittreksels U kan het saldo van uw rekening en de uitgevoerde verrichtingen raadplegen via :
rekeninguittreksels / Self / Web Banking / Mobile Banking.
Valutadatum Overschrijving : J + 1 , Storting: J + 1, Afhaling: J + 0
Onder welke voorwaarden wordt de getrouwheidspremie uitgekeerd? De getrouwheidspremie is slechts verworven voor bedragen die gedurende 12 maanden na de storting ononderbroken op de gereglementeerde spaarrekening blijven staan. Die premie loopt vanaf de dag na de storting. De dag na die waarop de getrouwheidspremie is verworven, start een nieuwe verwervingsperiode van 12 maanden. Het tarief van de getrouwheidspremie kan te allen tijde door de bank worden gewijzigd. Het geldende tarief van de getrouwheidspremie op het moment van de storting of bij de aanvang van een nieuwe verwervingsperiode blijft gedurende 12 maanden ongewijzigd van toepassing.
LIFO De tegoeden waarvan de berekeningsperiode voor de getrouwheidspremie het minst ver is gevorderd vallen eerst weg bij een afhaling.
Fiscaliteit Er is geen roerende voorheffing verschuldigd op de eerste renteschijf (geplafonneerd op 990 euro voor het inkomstenjaar 2020) ontvangen per rekening, per natuurlijke persoon met verblijfplaats in België, en per jaar. Dat bedrag wordt verdubbeld voor rekeningen geopend op naam van gehuwd of wettelijk samenwonenden (m.a.w. een plafond van 1980 euro voor het inkomstenjaar 2020). De roerende voorheffing bedraagt 15% voor elke rentevergoeding die het plafond overtreft, en wordt automatisch bij de bron ingehouden door uw bank. Als u verschillende spaarrekeningen heeft, moet u op uw belastingaangifte de rentevergoeding vermelden die het plafond overtreft, en waarop nog geen roerende voorheffing is ingehouden.
Beveiliging De door particulieren en bepaalde rechtspersonen gestorte bedragen vallen onder de Europese depositobeschermingsregeling ten belope van 100.000 euro per persoon en per bank. BNP Paribas Fortis NV is aangesloten bij het verplichte wettelijke Belgische
depositogarantiestelsel.
andere spaarrekeningen van Fintro
Sparen op - 1 jaar Sparen op + 1 jaar
Klassieke spaarrekening Blue Select
Jongeren  
Jongerenspaarrekening  

Publiciteit
Nu in de kijker:
MeDirect, - Gereglementeerde spaarrekening
Maandsparen Max : 0,05% basisrente en 0,25% getrouwheidspremie
MeDirect, - Gereglementeerde spaarrekening
Dynamic sparen : 0,80% basisrente en 0,25% getrouwheidspremie
Santander, Vision Plus - Gereglementeerde spaarrekening
Vision Plus : 0,50% basisrente en 1,00% getrouwheidspremie
Santander, Vision Max - Gereglementeerde spaarrekening
Vision Max : van 0,05% tot 0,80% basisrente en 1,00% getrouwheidspremie

* Informatie meegedeeld onder voorbehoud van fouten of wijzigingen. www.beste-rente-spaarrekening.be wijst elke verantwoordelijkheid af en nodigt u uit om de correctheid van de gegevens in de brochures van de banken na te gaan alvorens een beslissing te nemen.