Deutsche Bank DB Fidelity Account

 
 
Onze sponsors (publiciteit)
MeDirect Fidelity
(Basisrente 0,30% en 1,20% getrouwheidspremie)
Dynamic Sparen
(Basisrente 0,80% en 0,25% getrouwheidspremie)
Vision Plus
(Basisrente 0,50% en 1,00% getrouwheidspremie )
Vision Max
(Basisrente 0,80% en 1,00% getrouwheidspremie )
Vision
(Basisrente 1,00% en 0,25% getrouwheidspremie )
 
 Publiciteit
 
 
Welke spaarbank kiezen?
Argenta Europabank
Axa Bank Fintro
Aion Hello bank!
Belfius ING
BNP Paribas Fortis KBC

Bpost Bank

Keytrade Bank
CBC MeDirect
Beobank Nagelmackers
CKV NIBC Direct
Crelan VDK
CPH Santander
Deutsche Bank  

Sparen
Op meer dan 1 jaar
Op minder dan 1 jaar
 

Sparen met trimestriele storting

Spaarrekening openen
Valstrikken
 
Spaargids
Nieuws
FAQ
Fiscaliteit
Beschermingsfonds
Rating
Bankrekeningen
Gratis zichtrekeningen
 

DB E Fidelity Account

spaarrekening
     

Deutsche Bank

DB E-Fidelity Account
Een ‘gereglementeerde spaarrekening’ doorgaans dient geen roerende voorheffing of andere belasting betaald te worden op de ontvangen rente.
  Laatste verificatie: 27.03.2023

0,15%

0,35%
Voorbeeld van de verkregen interest op de
DB E-Fidelity Account
Hier ziet u concreet wat de spaarrekening na 1 jaar opbrengt
Initiële storting
Verkregen interest
Total
10.000€
50€
10.050euro;
25.000€
125€
25.125€
Naam
DB E-Fidelity Account
Type rekening Gereglementeerde spaarrekening
Voorwaarden
 • De DB E-Fidelity Account kan op website van de bank worden geopend
 • Rekening voorbehouden voor intergebruikt
 • U kan het saldo van uw rekening en de uitgevoerde verrichtingen raadplegen via uw rekeninguittreksels evenals via Web Banking
Onder welke voorwaarden wordt de getrouwheidspremie betaald? De getrouwheidspremie is slechts verworven voor bedragen die gedurende 12 maanden na de storting ononderbroken op de gereglementeerde spaarrekening blijven staan. De premie loopt vanaf de dag van de storting. De verworven getrouwheidspremie op bedragen van minimaal 500 euro die u van die gereglementeerde spaarrekening overdraagt naar een andere gereglementeerde spaarrekening waarvan u eveneens houder bent bij dezelfde bank, blijft verworven op voorwaarde dat het aantal overdrachten beperkt blijft tot 3 per jaar. De dag na die waarop de getrouwheidspremie is verworven, start een nieuwe verwervingsperiode van 12 maanden. Het tarief van de getrouwheidspremie kan te allen tijde door de bank worden gewijzigd. Het geldende tarief van de getrouwheidspremie op het moment van de storting of bij aanvang van een nieuwe verwervingsperiode blijft gedurende 12 maanden ongewijzigd van toepassing. 
Onder welke voorwaarden wordt de basisrente betaald? De basisrente is verworven vanaf de dag van de storting van het geld op de rekening en dit tot de dag van de geldopname. Het basisrentetarief kan te allen tijde door de bank worden gewijzigd. De basisrentevoeten uit het verleden bieden geen enkele garantie voor de toekomstige rentevoeten. De basisrente wordt op uw rekening gestort met valuta 1 januari of wanneer u uw rekening afsluit.
Kosten Beheerskosten
 • Sluiting: gratis
 • Jaarlijkse afrekening: gratis
Eventuele verzekering: 4 euro per jaar
Postverzendingskosten
 • Elektronische dagafschriften: gratis
 • Andere:
   -1,50 EUR per afschrift voor verzendingen in België
   -2,00 EUR per afschrift voor verzendingen buiten België maar binnen Europa
   -3,00 EUR per afschrift voor verzendingen buiten Europa
Fiscaliteit Er is geen roerende voorheffing verschuldigd op de eerste renteschijf (geplafonneerd op 980 euro voor het inkomstenjaar 2022) ontvangen per rekening, per natuurlijke persoon met verblijfplaats in België, en per jaar. Dat bedrag wordt verdubbeld voor rekeningen geopend op naam van gehuwd of wettelijk samenwonenden (m.a.w. een plafond van 1.960 euro voor het inkomstenjaar 2022).
De roerende voorheffing bedraagt 15%
voor elke rentevoergoeding die het plafond overtreft, en wordt automatisch bij de bron ingehouden door uw bank. Als u verschilllende spaarrekeningen heeft, moet u op uw belastingaangifte de rentevergoeding vermelden die het plafond overtreft, en waarop nog geen roerende voorheffing is ingehouden
Garantie spaarrekening De door particulieren en bepaalde rechtspersonen gestorte bedragen vallen onder de Europese depositobeschermingsregeling ten belope van 100.000 euro per persoon en per bank. Deutsche Bank AG, Bijkantoor Brussel is aangesloten bij het verplichte wettelijke Duitse depositogarantiestelsel.
Andere rekeningen bij Deutsche bank
Zichtrekeningen
DB E Account
Sparen op - 1 jaar Sparen op + 1 jaar
DB Silver Account DB E-Fidelity Account
Andere spaarrekeningen met hoge getrouwheidspremie
e-spaar   Renteboekje Plus
Start2bank Fidelity   Blue Select
Extended   Lion Premium
Spaarrekening+ High Fidelity
Cocoon Spaarrekening   Medirect  Fidelity Sparen
e-fidelity-spaarrekening NIBC Direct Getrouwheidsrekening
Fidelity Plus Medirect Maandsparen Max
Spaarrekening   DB E-Fidelity
Crelan Direct iHorizon - Boekje      
Superior +      

* Informatie meegedeeld onder voorbehoud van fouten of wijzigingen. www.beste-rente-spaarrekening.be wijst elke verantwoordelijkheid af en nodigt u uit om de correctheid van de gegevens in de brochures van de banken na te gaan alvorens een beslissing te nemen.