FRNL 

Spaarrekening Vision

Santander Consumer Finance
Santander Consumer Bank maakt deel uit van de Spaanse groep Banco Santander. Uw spaargeld is tot 100.000 euro per spaarder beschermd door de Spaanse depositogarantie.
Deze gereglementeerde spaarrekening heeft een onbeperkte looptijd maar optimaliseert uw rendement voor een spaarhorizon van minder dan 12 maanden. Een hogere rente vanaf de eerste euro.
 • Geen beperking spaar zolang en zoveel u wenst
 • Direct optimaal rendement vanaf de 1ste euro
 • 100% gratis online gereglementeerde spaarrekening
Basisrente en getrouwheidspremie van de spaarrekening Vision ?
Basisrente 1,45%
Getrouwheidspremie 0,40%
Open deze rekening
Je hoeft niet van bank te veranderen: je kunt betalingen en opnames doen van je zichtrekening bij je huidige bank. Hoe open ik een Santander spaarrekening? ?
Hier ziet u concreet wat de spaarrekening Vision na 1 jaar opbrengt
Initiële storting Verkregen interest Totaal
10.000,00€ 185,00€ 10.185,00€
25.000,00€ 462,50€ 25.462,50€
Wat je moet weten over de spaarrekening Vision ?
Naam rekening Vision de Santander Consumer Finance
Eenvoudige, veilige online accountverbinding via eID itsme
Type rekening Een 100% gratis online spaarrekening
Een rekening openen
 1. volledig elektronisch
  Klant worden lukt makkelijk en is bovendien helemaal gratis met eID kaartlezer of met itsme (app)
 2. Ondertekenen
  Ondertekenen uw openingsdocument dadelijk elektronisch of ondertekenen en verstuur ze gratis per post.
 3. Geld overschrijven
  Activeer uw spaarrekening met een eerste overschrijving vanuit uw referenterekening.
Beheer van accounts Uw beschikt over :
 • een Belgische eID (of verblijftstitel)
 • een e-mailadres
 • een Belgisch mobiel nummer
 • een zichtrekening bij een andere traditionele Belgische bank (met kantorennet), waarvan u de enige houder bent. Deze rekening dient als referterekening om u correct te identificeren. Een zichtrekening bij een internetbank wordt niet aanvaard als referterekening. Als u een spaarrekening opent met 2 (mede) houders moet de referterekening identiek dezelfde (mede) houders hebben.
Kosten U geniet van een 100% gratis dienstverlening als u klant wordt bij Santander Consumer Bank
Vraag over balans U kan het saldo van uw rekening en de uitgevoerde verrichtingen raadplegen via webbanking omgeving en via uw rekeninguittreksels.
Zichtrekening gekoppeld aan spaarrekening Geen , een zichtrekening bij een andere traditionele Belgische bank
Online veiligheid Om deze beveiliging te garanderen, vraagt Santander onder meer uw betalingen te verifiëren met een elektronische handtekening via SMS code.
Waaron werkt Santander Consumer Bank met sms-codes ?
De meerdeheid van de Belgen heeft zo goed als altijd een gsm in de buurt (in tegenstelling tot een digipass). Daarom stuurt Santander u een gratis sms met een TAN-code. Dez methode is veilig, snel en gratis.
Minimumbedrag Geen minimumbedrag
Maximumbedrag Geen maximumbedrag
Je spaargeld is beschermd Ja, Santander Consumer Bank is aangesloten bij het Spaanse depositobeschermingsstelsel.
Fiscaliteit Er is geen roerende voorheffing verschuldigd op de eerste renteschijf (geplafonneerd op 980 euro voor het inkomstenjaar 2022) ontvangen per rekening, per natuurlijke persoon met verblijfplaats in België, en per jaar. Dat bedrag wordt verdubbeld voor rekeningen geopend op naam van gehuwd of wettelijk samenwonenden (m.a.w. een plafond van 1.960 euro voor het inkomstenjaar 2022).
De roerende voorheffing bedraagt 15% voor elke rentevoergoeding die het plafond overtreft, en wordt automatisch bij de bron ingehouden door uw bank. Als u verschilllende spaarrekeningen heeft, moet u op uw belastingaangifte de rentevergoeding vermelden die het plafond overtreft, en waarop nog geen roerende voorheffing is ingehouden.
Andere producten

* Informatie meegedeeld onder voorbehoud van fouten of wijzigingen. Beste-Rente-Spaarrekening.be wijst elke verantwoordelijkheid af en nodigt u uit om de correctheid van de gegevens in de brochures van de banken na te gaan alvorens een beslissing te nemen.